Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2021. február 28. Elemér napja
Hírek
Tanfolyam
2021-02-26

30 órás számítógépes ismeretek tanfolyam állami támogatással


TELJESEN INGYENESEN!


A képzésre bárki jelentkezhet, aki szeretné számítógépes tudását fejleszteni, frissíteni. A képzés során megtanuljuk az internet használatát, az elektronikus levelezést és ügyintézést, mappák kezelését, egyszerűbb szövegek szerkesztését, közösségi portálok használatát és mindent, amitől a résztvevő bátrabban használ önállóan számítógépet.


Ki vehet részt a képzésen?


Kiszomboron élő 18 és 65 közötti lakosok.

Részletek
PoliceMail hírlevél 2021
2021-02-24

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőrfőkapitánység Bűnügyi Igazatóság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatói

Részletek
Tisztelt Kiszombori Adózók!
2021-02-18

Tájékoztatjuk, hogy a napokban kézbesítésre kerülnek az adóegyenleg értesítők magánszemély adózóink részére. A megszokottól eltérően tehát, az idei évben először azok az Adózók kapják kézhez értesítéseiket, akiknek a 2021. évre nincs iparűzési adófizetési kötelezettségük.


Második körben a KATA adózást választó Adózóink kapják meg értesítéseiket, hivatali kapun keresztül, ügyfélkapura megküldve. Papír alapon részükre nem történik kézbesítés. Természetesen, amennyiben jelzik Hivatalunknak igényüket papír alapú értesítésre és csekkre, azokat külön megküldjük részükre.


Az iparűzési adó felezését (1%-ra történő csökkentését) február 25. napjáig a NAV rendszerén keresztül benyújtandó nyilatkozattal lehet kérni. A határidő lejártát, és a nyilatkozatok feldolgozását követően kerülnek megküldésre az őstermelők számlaegyenlegei papír alapon, valamint ügyfél- és cégkapun keresztül az egyéni- és társas vállalkozások egyenlegei. Az adó megfizetésének határideje egységesen 2021. március 16. Egyéni vállalkozó adózóink részére a papír alapú értesítés külön igénybejelentés alapján történik.


Ügyfélkapuval (magánszemélyek is!) és cégkapuval rendelkező adózóink számlaegyenlegeiket egyénileg is bármikor lekérdezhetik az ohp-20.asp.lgov.hu oldalon keresztül.

Részletek
Tájékoztatás gépjárműadóról
2021-02-18

Ismételten felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy 2021. adóévtől a gépjárműadó a Nemzeti- Adó és Vámhivatal hatáskörébe került. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni.


Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak határozatot a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent (csekket és számlaegyenleget továbbra is minden érintett kapni fog!)


A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.


A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.

Pályázati felhívás Kiszombor, Kossuth u. 13. sz. alatti ingatlan értékesítésére
2021-02-12

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 244/2020. (XII. 11.) KNÖT határozata alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakba: Nvtv.), valamint Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Vagyonrendelet) megfelelően


Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
pályázati eljárás keretében történő értékesítésre meghirdeti
a tulajdonát képező 1170 hrsz-ú belterületi ingatlant, mely
természetben a 6775 Kiszombor, Kossuth utca 13. szám alatt található meg.


Az ingatlan nettó pályázati alapára (vételára):


14.000.000, - Ft,


azaz tizennégymillió forint,


melyet ÁFA-fizetési kötelezettség nem terhel (Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j. pontja alapján).


Pályázni ezen összeg, vagy e feletti összeg megajánlásával lehet a részletes pályázati felhíváshoz mellékelt adatlapon.

Részletek
Magyar Honvédség
2021-02-10

Tájékoztatás speciális önkéntes tartalékos szolgálatról

Részletek
Országos Roma Tehetségkutató Show
2021-01-29

A Cselekvő Romák Egyesület és a Herman Ottó Intézet támogatásával Roma Show néven ének-zenei országos roma tehetségkutató versenyt került meghirdetésre. A jelentkezés feltételeinek részletei és verseny részletei a www.romashow.hu weboldalon olvashatók.

Részletek
Falugazdász ügyfélfogadása
2021-01-11

Tisztelt Gazdálkodók!


A falugazdász 2021. január 12-től kezdődően keddenként 8 és 16 óra között várja ügyfeleit Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében.


Fehér Attila
falugazdász
Tel:20/5102783

Karácsonyi fenyőfák elszállítása
2021-01-05

Tisztelt Kiszomboriak!


Értesítjük Önöket, hogy a karácsonyi fenyőket a január 12-i hulladékszállításkor elszállítják. Amennyiben a fenyőfa elszállítását igénybe kívánják venni, úgy azokat a kuka mellé helyezzék el. A maximális magasság 150 cm lehet, ezért az ennél magasabb fákat el kell vágni.


Kérjük, hogy ezt a lehetőséget használják ki!


Szirbik Imre polgármester

Policemail hírlevél 2020.
2020-12-31

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója

Részletek
Pályázati felhívás Kiszombor, Kossuth u. 13. szám alatti ingatlan értékesítésére
2020-12-11

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 244/2020. (XII. 11.) KNÖT határozata alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakba: Nvtv.), valamint Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2006. (II.28.) KKÖT rendeletének (a továbbiakban: Vagyonrendelet) megfelelően


Kiszombor Nagyközség Önkormányzata


pályázati eljárás keretében történő értékesítésre meghirdeti


a tulajdonát képező 1170 hrsz-ú belterületi ingatlant, mely


természetben a 6775 Kiszombor, Kossuth utca 13. szám alatt található meg.


Az ingatlan nettó pályázati alapára (vételára):


14.000.000, - Ft,


azaz tizennégymillió forint,


melyet ÁFA-fizetési kötelezettség nem terhel (Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j. pontja alapján).


Pályázni ezen összeg, vagy e feletti összeg megajánlásával lehet a részletes pályázati felhíváshoz mellékelt adatlapon.


 

Részletek
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3. szám 8. ajtó alatti költségalapú bérlakás bérletére
2020-11-26

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Kiszombor Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képező
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3/8. ajtó alatt lévő
1 db lakásának bérletére


A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló rendeletének megfelelően, pályázatot az a nagykorú személy nyújthat be:  • aki vállalja, hogy a bérleti szerződés fennállása alatt életvitelszerűen a bérleményben lakik,

  • a megpályázott lakásra óvadékként 6 havi lakbérnek megfelelő összeget befizet az önkormányzat számlájára


A lakás havi bérleti díja:
478,- Ft/m2/hó


A bérleti szerződés határozatlan időtartamra szól.


Pályázni lehet egy 62 m2-es, 2,5 szobás összkomfortos lakás bérletére.
Az érdeklődők a pályázati űrlapot és mellékleteit átvehetik a Polgármesteri Hivatalban, ahol további részletes felvilágosítás kapható.


A pályázatok beadási helye: Kiszombori Polgármesteri Hivatal
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.


Határideje: 2020. december 08.16.00


A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. december 10.


A lakás bérbeadásának időpontja: 2020. december 15.

1  ...  1  2  3  ...  41