Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2020. november 24. Emma napja
Veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatok
Veszélyhelyzet alatt alpolgármester által hozott határozatok
2020-06-04
Veszélyhelyzet ideje alatt alpolgármester által hozott határozatok nyilvántartása77/ 2020. (V.26.) Közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról69/2020.(V.26.) a Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2020/2021-es nevelési év rendjének meghatározásáról68/2020.(V.26.) Kiszombor nagyközség egészségügyi alapellátásának működéséről szóló tájékoztatókról67/2020. (V.26.) a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény beszámolója a 2019. évi tevékenységéről66/2020. (V.26.) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról szóló beszámoló Kiszombor nagyközség területén65/2020. (V.26.) a „Tisza-Maros értékei komplex kerékpáros túraútvonal kialakítása” című pályázathoz szükséges önerő biztosításáról64/2020. (V.26.) a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról63/2020. (V.26.) a Makói Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításáról59/2020. (V.18.) a Kiszomborért Alapítvány alapító okiratának módosításáról szóló 7/2020. (III. 31.) polgármesteri határozat módosításáról58/2020.(V.12.) a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői álláshelyének betöltésére kiírásra kerülő pályázattal összefüggésben az Előkészítő Bizottság tagjainak kijelöléséről szóló 9/2020. (III. 31.) polgármesteri határozat módosí54/2020. (V.5.) Az SZG-GoldSzerena Kft. 6900 Makó, Pozsonyi u. 21. közterület használat iránti kérelméről51/2020. (IV.28.) Kovács Irén lakásügye50/2020. (IV.28.) A közmunkaprogram tapasztalatairól49/2020. (IV.28.) A Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály közmunkaprogram tapasztalatairól, valamint Kiszombor munkaerőpiaci helyzetéről szóló tájékoztatójáról46/2020. (IV.21.) Desting Euro Kft. bérleti díj mérsékléséről szóló kérelméről42/2020. (IV.15.) Pap Lászlóné bérleti díj módosításáról szóló kérelméről41/2020. (IV.15.) Almási Tiborné bérleti díj elengedéséről szóló kérelméről40/2020. (IV.14.) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során Kisz28/2020. (III.31.) Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottsága, valamint Kiszombor Nagyközség Jegyzője átruházott hatásköreinek polgármesterre történő átruházásáról21/2020. (III.31.) a Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2020. évre vonatkozó közbeszerzési tervéről20/2020. (III.31.) a Kiszombori Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatóról19/2020. (III.31.) a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Makói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról18/2020. (III.31.) a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség tájékoztatójáról17/2020. (III.31.) a Makói Rendőrkapitányság beszámolójáról16/2020. (III.31.) az alpolgármester tiszteltdíjának és költségtérítésének módosításáról15/2020. (III.31.) a Torontál emléknap rendezvényre vonatkozó határozatok visszavonása14/2020. (III.31.) a 2020. évi falugyűlés időpontjának módosításáról13/2020. (III.31.) Andók Krisztina Kiszombor, Óbébai u. 6. szám 2. ajtó alatti lakoslakásbérleti jogviszony meghosszabbításának ügyéről12/2020. (III.31.) fogorvosi ügyeleti ellátásban történő részvételről11/2020. (III.31.) a KSZGYI intézményvezetői feladat ellátására vonatkozó megbízás hosszabbításáról10/2020. (III.31.) a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői álláshelyének betöltésére történő pályázat kiírásáról9/2020. (III.31.) a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői álláshelyének betöltésére kiírásra kerülő pályázattal összefüggésben az Előkészítő Bizottság tagjainak kijelöléséről8/2020. (III.31.) a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltséggel megkötendő együttműködés megállapodásról7/2020. (III.31.) a Kiszomborért Alapítvány alapító okiratának módosításáról6/2020. (III.31.) a Határbástya Kft. kérelméről5/2020. (III.31.) a „Közétkeztetés Kiszombor Nagyközség Önkormányzata számára” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelennek nyilvánításáról4/2020. (III.31.) Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2019-2024. évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról3/2020. (III.31.) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során Kisz2/2020. (III.31.) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során Kisz1/2020. (III.31.) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során Kisz