Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2024. május 20. Bernát, Felícia napja
Veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatok
Veszélyhelyzet alatt hozott határozatok
2020-06-04
Veszélyzelyzet időtartama alatt hozott polgármesteri határozatok nyilvántartása - 2021. május 31-ig172 2021 - KSZGYI nappali ellátás szüneteltetésének visszavonásáról.pdf171 2021 - a 2021. nyári szünidei étkeztetés és napközi biztosításáról.pdf170 2021 - NIM-MED Egészségügyi Szolgáltató Bt. rendelési idejének módosítása.pdf169 2021 - MFP Kommunális eszköz beszerzése pályázaton belül (MFP-KOEB_2021) pályázat benyújtása.pdf168 2021 - MFP Orvosi eszközök beszerzése pályázat benyújtása.pdf162 2021 gépmárművek értékesítéséről.pdf161/2021. (V. 27.) az önkormányzat költségvetési szervek vezetőienk 2020. évre vonatkozó vezetői nyilatkozatai160/2021. (V. 27.) TMVJE működési költségeinek előfinanszírozásáról159/2021. (V. 27.) a Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2021_2022 nevelési év rendjének meghatározásáról158/2021. (V. 27.) a KSZGYI beszámolója a 2020. évi tevékenységéről.pdf157/2021. (V. 27.) a 2020. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzséi jelentés és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról156/2021. (V. 27.) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról szóló beszámolóról Kiszombor nagyközség területén155/2021. (V. 27.) Kiszombor Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évet vizsgáló kincstári ellenőrzési jelentésről szóló tájékoztatóról154/2021 a 2021. évi étkeztetési térítési díjak, valamint a bérleti díj emelésének jóváhagyásáról152/2021. (V. 21.) az önkormányzati tulajdonú Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti üzlethelyiség bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezet ajánlat elbírálása145/2021. (V. 13.) Magyar Falu Program keretében az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésére - óvodaépületek felújítására, korszerűsítésére pályázat benyújtása144/2021. (V. 11.) Magyar Falu Program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésre - Szolgálati lakás felújítására" pályázat benyújtása143/2021. (V. 11.) Kiszombor Óvoda Magyar Falu Prgram keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Óvodaépületek felújításához, korszerűsítéséhez" kapcsolódó tervezési feladatok ellátásáról142/2021. (V. 11.) az önkormányzati tulajdonú Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti üzlethelyiség bérbeadás útján történő hasznosításáról137/2021. (V. 05.) Kiszombor, Arany J. utcai közparkban játszótér kialakítására pályázat benyújtása136/2021. (V. 05.) Kiszombor köztemető temetői utak felújítására pályázat benyújtása135/2021. (V. 03.) Művelődési Ház közművelődési feladatellátási funkcióját erősítendő eszközbeszerzésre pályázat benyújtása134/2021. (IV. 27.) Kiszombor településen útalappal rendelkező belterületi közutak szilárd burkolatának kiépítésére pályázat benyújtása131/2021. (IV. 21.) Megállapodás önkormányzati tulajdonú mártélyi üdülő felújításáról és ingyenes használatáról130/2021. (IV. 21.) Megállapodás önkormányzati tulajdonú Sportöltöző felújításáról és ingyenes használatáról116/2021. (III.31.) Kiszombor településen útalappal rendelkező belterületi közutak szilárd burkolatának kiépítéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátásáról115/2021. (III.30) Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2021. évre vonatkozó közbeszerzési tervéről114/2021. (III.30.) a Kiszombori Temetőben urnakápolna kivitelező kiválasztásáról, megbízásáról113/2021. (III.30.) a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Makói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról112/2021. (III.30.) a Makói Rendőrkapitányság Kiszombor közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójáról111/2021. (III.30.) a Kiszomborért Alapítvány alapító okiratának módosításáról96/2021. (III.10.) pályázat benyújtása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására86/2021. (III.3.) 1-2-18-3500-0950-0 számú kölcsönszerződés részbeni előtörlesztése79/2021. (II. 25.) Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlásáról78/2021. (II.25.) adósságot keletkeztető ügyletekről77/2021. (II.23.) az önkormányzati tulajdonú Kiszombor, Ökrös József u. 1B szám alatti ingatlan értékesítésre meghirdetéséről76/2021. (II.23.) az önkormányzati utlajdonú Kiszombor, Kossuth u. 13. szám alatti iroda és raktár ingatlan értékesítéséről73/2021. (II. 19.) a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismerésének, megőrzésének és gondozásának támogatása iránti pályázat72/2021. (II. 19.) az önkormányzati tulajdonú Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti üzlethelyiség bérbeadásáról69/2021. (II. 15.) az önkormányzati tulajdonú Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 10. szám alatti üzlethelyiség bérbeadásáról.pdf64/2021. (II. 5.) Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Kirendeltség kirendeltségvezető vezetői kinevezés meghosszabbítása56/2021. (I. 29.)az MVM Energiakereskedelmi Zrt. 2020. évi tájékoztatója a településen végzett közvilágítási tevékenységéről55/2021. (I. 29.) a bölcsőde nyári nyitvatartásának meghatározásáról54/2021. (I. 29.) az óvodai beíratkozás időpontjának és a nyári zárvatartás meghatározásáról163 2020 polgármesteri határozat - Karácsonyi ajándékcsomag természetbeni támogtás megállapítása szociálisan rászorult Kiszombori gyermekek részére.pdf51/2021. (I. 26.) Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztésére pályázat benyújtásáról50/2021. (I. 25.) a 2019. évi maradvány korrekciójáról szóló tájékoztatóról49/2021. (I. 25.) a 2019. évi maradvány korrekciójáról szóló tájékoztatóról - Kiszombor Nagyközség Önkormányzata32/2021. (I. 19.) együttműködési megállapodás a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltséggel31/2021. (I. 15.) Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem árajánlatkérés pályázat előkészítési feladatok ellátására30/2021. (I. 15.) Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem árajánlatkérés tervezési munkáraVeszélyhelyzet időtartama alatt hozott polgármesteri döntések - 2020.269 2020 (XII.30.) a KSZGY Szakmai Programja és az annak részét képező SZMSZ módosításának fenntartói jóváhagyásáról268 2020 (XII.30.) a Kiszombori Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról260/2020. (XII.21.) a Kiszombor, Kossuth u. 13. szám (hrsz. 1170) alatti belterületi ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat eredménytelenné nyilvánításáról254/2020. (XII.17.) a START Szociális Programhoz szükséges önerő biztosításáról253/2020. (XII.17.) a 2021/2022 START Szociális Program indításáról244/2020. (XII.11.) Kiszombor, Kossuth u. 13. szám (hrsz. 1170) alatti belterületi ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati kiírásról243/2020. (XII.11.) Kiszombor, Kossuth u. 13. szám (hrsz. 1170) alatti belterületi ingatlan forgalomképességének átminősítéséről233/2020. (XIi. 8.) Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről232/2020. (XII. 8.) a Munkamegosztási megállapodás módosításáról - Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény231/2020. (XII.8.) a Munkamegosztási megállapodás módosításáról - Kiszombori Karátson Emília Óvoda230/2020. (XII.8.) a 2020. évi b első ellenőrzési terv módosításáról229/2020. (XII.8.) a köztisztviselők 2021. évi illetményalapjának meghatározásával kapcsolatos szándékról228/2020. (XII.8.) a KSZGYI nappali ellátás épületen belül szüntelése polgármesteri határozat - KSZGYI nappali ellátás épületen belüli szüntetelése216/2020. (XII.3.) a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Tárulás és a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása közötti együttműködési megállapodásról210/2020. (XI.27.) Karácsonyi csomag biztosítása kiszombori öktatási, nevelési intézménybe járó szociálisan nem rászorult gyermekek részére207/2020. (XI. 25.) a Kiszombori Roma Nemezetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás módosításáról176 2020. (XI. 24.) a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról175 2020 polgármesteri határozat - a temetői díjmértékek felülvizsgálatáról.pdf174 2020 (XI. 24.) a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról173 2020 (XI. 24) a 2021. évi kártyanaptár-sorozat kiadásáról164 2020 (XI. 11.) a 2021. évi falinaptár lakosság részére történő biztosításárólpolgármesteri hiatározat - a 2021. évi falinaptár lakosság részére történő biztosításáról92/2020. (11.04.) a kéviselő-testület és bizottságai hatáskörének polgármesterre történő átruházásáról77/ 2020. (V.26.) Közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról69/2020.(V.26.) a Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2020/2021-es nevelési év rendjének meghatározásáról68/2020.(V.26.) Kiszombor nagyközség egészségügyi alapellátásának működéséről szóló tájékoztatókról67/2020. (V.26.) a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény beszámolója a 2019. évi tevékenységéről66/2020. (V.26.) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról szóló beszámoló Kiszombor nagyközség területén65/2020. (V.26.) a „Tisza-Maros értékei komplex kerékpáros túraútvonal kialakítása” című pályázathoz szükséges önerő biztosításáról64/2020. (V.26.) a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról63/2020. (V.26.) a Makói Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításáról59/2020. (V.18.) a Kiszomborért Alapítvány alapító okiratának módosításáról szóló 7/2020. (III. 31.) polgármesteri határozat módosításáról58/2020.(V.12.) a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői álláshelyének betöltésére kiírásra kerülő pályázattal összefüggésben az Előkészítő Bizottság tagjainak kijelöléséről szóló 9/2020. (III. 31.) polgármesteri határozat módosí54/2020. (V.5.) Az SZG-GoldSzerena Kft. 6900 Makó, Pozsonyi u. 21. közterület használat iránti kérelméről51/2020. (IV.28.) Kovács Irén lakásügye50/2020. (IV.28.) A közmunkaprogram tapasztalatairól49/2020. (IV.28.) A Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály közmunkaprogram tapasztalatairól, valamint Kiszombor munkaerőpiaci helyzetéről szóló tájékoztatójáról46/2020. (IV.21.) Desting Euro Kft. bérleti díj mérsékléséről szóló kérelméről42/2020. (IV.15.) Pap Lászlóné bérleti díj módosításáról szóló kérelméről41/2020. (IV.15.) Almási Tiborné bérleti díj elengedéséről szóló kérelméről40/2020. (IV.14.) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során Kisz28/2020. (III.31.) Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottsága, valamint Kiszombor Nagyközség Jegyzője átruházott hatásköreinek polgármesterre történő átruházásáról21/2020. (III.31.) a Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2020. évre vonatkozó közbeszerzési tervéről20/2020. (III.31.) a Kiszombori Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatóról19/2020. (III.31.) a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Makói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról18/2020. (III.31.) a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség tájékoztatójáról17/2020. (III.31.) a Makói Rendőrkapitányság beszámolójáról16/2020. (III.31.) az alpolgármester tiszteltdíjának és költségtérítésének módosításáról15/2020. (III.31.) a Torontál emléknap rendezvényre vonatkozó határozatok visszavonása14/2020. (III.31.) a 2020. évi falugyűlés időpontjának módosításáról13/2020. (III.31.) Andók Krisztina Kiszombor, Óbébai u. 6. szám 2. ajtó alatti lakoslakásbérleti jogviszony meghosszabbításának ügyéről12/2020. (III.31.) fogorvosi ügyeleti ellátásban történő részvételről11/2020. (III.31.) a KSZGYI intézményvezetői feladat ellátására vonatkozó megbízás hosszabbításáról10/2020. (III.31.) a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői álláshelyének betöltésére történő pályázat kiírásáról9/2020. (III.31.) a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői álláshelyének betöltésére kiírásra kerülő pályázattal összefüggésben az Előkészítő Bizottság tagjainak kijelöléséről8/2020. (III.31.) a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltséggel megkötendő együttműködés megállapodásról7/2020. (III.31.) a Kiszomborért Alapítvány alapító okiratának módosításáról6/2020. (III.31.) a Határbástya Kft. kérelméről5/2020. (III.31.) a „Közétkeztetés Kiszombor Nagyközség Önkormányzata számára” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelennek nyilvánításáról4/2020. (III.31.) Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2019-2024. évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról3/2020. (III.31.) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során Kisz2/2020. (III.31.) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során Kisz1/2020. (III.31.) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során Kisz