Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2019. május 19. Ivó napja
Kerékpárút fejlesztésKerékpárút fejlesztés

Napelemes fejlesztések megvalósításaNapelemes fejlesztések megvalósítása

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhezCsatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez Energetikai beruházások KiszomboronEnergetikai beruházások Kiszomboron

A foglalkoztatottság és életminőség javítása KiszomboronA foglalkoztatottság és életminőség javítása Kiszomboron A Rónay-kúria turisztikai célú hasznosításaA Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása Kiszombori termelői piac kialakításaKiszombori termelői piac kialakítása

Belvíz és helyi vízkár csökkentése KiszomboronBelvíz és helyi vízkár csökkentése Kiszomboron Műfüves pálya megépítése KiszomboronMűfüves pálya megépítése Kiszomboron

Szolgáltatások

A könyvtár szolgáltatásai:

Alaptevékenységhez kapcsolódó:

 • Könyvtári dokumentumok helyben használata
 • Dokumentumok kölcsönzése
  • könyvek (kézikönyvtáriak, helytörténeti anyag kivételével)
  • folyóiratok
  • hanglemezek
 • Könyvtári kölcsönzés
  • eredetiben
  • másolatban
 • Általános tájékoztatás
  • a könyvtár állományáról, szolgáltatásairól, használatáról
  • kölcsönzés-előjegyzés
  • értesítés az előjegyzett műről
  • kölcsönzési idő meghosszabbítása
  • könyv- és a könyvtárhasználati foglalkozás tartása
 • Szaktájékoztatás
  • dokumentumajánlás
  • témafigyelés
  • helyismereti és helytörténeti információ
  • bibliográfiai tájékoztatás
  • közhasznú információs szolgálat

Kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások:

 • másolatszolgáltatás, könyvtári írott dokumentumokról
 • irodalom-, tudomány- és könyvtár-népszerűsítő rendezvények
 • kiállítások szervezése

A könyvtár használati szabályzata:

Minden magyar állampolgárnak joga van a könyvtárat használni.

 • A könyvtár használata egy évre: 100 Ft
  • Nem kell fizetni:
   • 16 éven aluliaknak
   • 70 év felettieknek
 • A könyvtárat csak beiratkozott olvasó használhatja.
 • A beiratkozáshoz személyi igazolvány szükséges. Aki ezzel vagy önálló keresettel nem rendelkezik, jótállással veheti igénybe a könyvtárat.
 • A könyvtári tagság egy naptári évre szól.
 • A kölcsönzés határideje 4 hét, kölcsönzési idő meghosszabbítható, ha a könyvet más olvasó nem kéri.
 • Az az olvasó, aki határidőn túl magánál tartja a dokumentumot, 18 nap várakozási idő után késedelmi díjat köteles fizetni.
 • Az olvasó felelős a könyv épségéért és tisztaságáért. Amennyiben a könyvet elveszti vagy megrongálja, kártérítést kell fizetni.
 • Aki késedelmi díjjal vagy kártérítéssel tartozik a könyvtárnak, addig nem kaphat könyvet, amíg tartozását ki nem egyenlíti.
 • A szabályzatot meg nem tartó olvasóktól a könyvtár meghatározott időre vagy véglegesen megvonhatja a könyvtár használatát.