Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2024. július 15. Henrik, Roland napja
Köszöntő

Kollégáim és az óvodánkba járó gyermekek nevében köszönöm, hogy érdeklődésével kitüntet bennünket.

            Intézményünk a Dél-Alföldön, Csongrád megyében Makó és Szeged között található, - Kiszomboron. Több mint 134 éves múltra tekinthetünk vissza. Óvodánk jelenleg 5 csoportos, ebben a nevelési évben 108 kisgyermek óvodai nevelését teszi lehetővé. A maximális férőhelyünk 175 gyermek felvételére ad lehetőséget. Az épület belső adottságai megfelelőek. Tárgyi eszközeinket és felszerelésünket folyamatosan bővítjük, korszerűsítjük. Ehhez a költségvetési kereten túl felhasználhatjuk az óvoda „Mosolygó Gyermekarcok”alapítványának bevételeit és nyertes pályázataink többletforrását.

Óvodánk jól felszerelt, a tevékenységekhez szükséges eszközök biztosítottak. A gyermekek számára a biztonságos, harmonikus, családias légkört, - a „befogadó” közeget - minden csoportban az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítő munkatársak teljes mértékben biztosítják.

Nevelőtestületünk sokéves szakmai tapasztalattal, szaktudással, folyamatos önképzéssel igyekszik megfelelni a mai kor társadalmi elvárásainak és szakmai kihívásainak.

Nyitott programjainkon mindig számíthatunk a szülők, nagyszülők és a környezetünkben élő munkahelyek, civil szervezetek aktív közreműködésére, törekszünk a kölcsönös együttműködésre, de nevelő munkánkat a szakmaiság és a gyermekek mindenekfelett álló érdekét szolgáló szempontok határozzák meg.

Pedagógiai programunk épít a hazai és a helyi tradicionális nevelési értékekre, és az általunk többször megvizsgált, jól bevált óvodai gyakorlatunkra, hagyományainkra, ötvözve azokat a korszerű pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeivel. Innovatív pedagógiai törekvéseink, - „jó gyakorlataink”- megjelennek nevelési gyakorlatunkban, teret engedve az óvodapedagógusok kreativitásának, módszertani szabadságának, az óvodai nevelés sokszínűségének.

Célunk, a gyermekek életre való felkészítése, élmények nyújtásával, játékkal, változatos tevékenykedtetéssel, az egyéni szükségletek és életkori sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével a családi nevelést kiegészítve:

  • érzelmileg gazdag
  • önmagukat értékelni, kifejezni tudó
  • a másságot elfogadó
  • településünk, nemzetünk hagyományait ismerő
  • harmonikus, minél teljesebb személyiségek kibontakoztatása.

Arra törekszünk, hogy a kis gyermekek jól érezzék magukat intézményünkben, olyan kiegyensúlyozott, boldog gyermekek legyenek, akik képesek lesznek megfelelni az iskolai elvárásoknak (ha kell, speciális szolgáltatásokat biztosítunk hozzá). Mindezt szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben és élményekben gazdag óvodai élet megteremtésével, gyermekközpontú nevelőmunkával kívánjuk elérni.

 

Honlapunkon a legfontosabb és a legfrissebb információkról kívánunk tájékoztatást adni.

 

Börcsökné Balázs Márta

óvodavezető