Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2024. május 21. Konstantin napja
Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés

Szociális alapellátás keretében, intézményünk szociális étkeztetést biztosít hétfőtől-szombatig, azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

  • koruk
  • egészségi állapotuk,
  • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
  • szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.

A meleg étel biztosítását a Határbástya Kft. végzi, a Rónay Kúria épületében működő kifőzőhelyen. Amennyiben az ellátást igénylő egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára diétás étkeztetést is tud a főzőhely nyújtani.

A szükségleteknek megfelelően a szociális étkeztetés történhet:  

  • helyben fogyasztva (az intézmény ebédlőjében)
  • elvitellel a kifőzőhelyről
  • lakásra szállítással

A szociális étkeztetés igénybevételének módja:

  • A kérelmet, a szociális ellátást kérő személy saját maga, közeli hozzátartozója vagy törvényes képviselője nyújthatja be a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézményben.
  • Az ebéd lemondására, illetve rendelésére a tárgynapot megelőző munkanapon 9.00 óráig van lehetőség.

Térítési díj:

Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat, Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Szoctv-ben foglaltak figyelembevételével határozza meg.

Az étkeztetésben részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díj, a napi személyi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata alapján kerül kiszámításra.

A személyi térítési díj megállapításának alapja a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme. Étkeztetés esetén a személyi térítési díj mértéke nem haladhatja meg a rendszeres jövedelem 30%-át.