Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2024. május 20. Bernát, Felícia napja
KSZGYI-Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat


A családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat feladata

A Kiszomboron élő szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok vonatkozásában a kialakult helyzethez vezető okok megelőzése, feltárása és kezelése, a krízishelyzet megszűntetése. A településen élő gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetése, valamint a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetése.

 

A családsegítő munkatársak:

 • Figyelemmel kísérik a településen élő gyermekek, családok szociális helyzetét.
 • Családgondozást végeznek, személyes segítő kapcsolat keretében a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítésére.
 • Szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást nyújtanak.
 • Tájékoztatást nyújtanak és közreműködnek hivatalos ügyek intézésében. Az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezésében.
 • Tanácsadást nyújtanak a tartós munkanélkülieknek, az adósságterhekkel, lakhatási problémákkal küzdőknek, a fogyatékossággal élőknek, a krónikus, szenvedély-és mentális problémával küzdőknek.
 • Szervezik a jelzőrendszer munkáját, információt nyújtanak és együttműködnek a jelzőrendszeri tagokkal, segítő szervezetekkel a hatékonyabb problémamegoldás érdekében.
 • Szükség esetén jelzéssel élnek a Család-és Gyermekjóléti Központ felé.
 • Szabadidős, preventív jellegű és közösségfejlesztő programokat szerveznek.
 • Adományokat gyűjtenek, valamint közreműködnek a pályázatok útján nyert vagy szervezetek részérő felajánlott adományok szétosztásában a rászoruló egyének és családok számára.
 • Kapcsolatot tartanak helyi és településen kívüli karitatív szervezetekkel.
 • Javaslatot tesznek szolgáltatások bevezetésére, intézkedések megtételére.
 • Ingyenes pszichológiai és jogi tanácsadást szerveznek.

 

A Családsegítő – és Gyermekjóléti szolgálat által nyújtott szolgáltatások ingyenesek.

 

Elérhetőség:

 

Családsegítő munkatársakBabarné Börcsök Viktória és Pap-Kardos Katalin

Telefonszám: 62/297-074

E-mail cím: gyjsz.kiszombor@gmail.com


Kliensfogadási idő:

Hétfő - Szerda: 8.00-12.00 14.00-16.00 óráig

Kedd: 14.00 - 17.30

Csütörtök: 8.00 – 12.30