Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2024. június 25. Vilmos napja
Munkaterv

Kiszombor NAGYKözség ÖnkormányzatA

Képviselő-testületének

2024. évi 

MUNKATERVE

 

A képviselő-testület munkaterv szerinti üléseinek tervezett időpontja: minden hónap utolsó keddi napja. (SZMSZ 9. § (2) bek.)

 A testületi ülések kezdeti időpontja délelőtt 9.00 óra, állandó napirendi pontjai:

1. Polgármesteri jelentés.

     Előadó: polgármester

2. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.

     Előadók: polgármester                              jegyző

Egyebek.

 

JANUÁR 30.

3. A képviselő-testület 2024. évi munkaterve. (SZMSZ 14. §)

     Előadók: polgármester                              jegyző

4. Az óvodai beiratkozás időpontjának és a nyári zárva tartás meghatározása. (Nkt. 83. § (2) bek. b) pontja)

     Előadók: polgármester                              óvodavezető

5. A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározása. (Gyvt. 43. § (4) bek.)

     Előadók: polgármester                              KSZGYI vezető

 

FEBRUÁR 13.

3. A 2024. évi költségvetési rendelet megalkotása. (Áht. 24. § (3) bek.)

     Előadók: polgármester                              jegyző

 

FEBRUÁR 27.

3. A 2024. évi közművelődési rendezvényterv elfogadása. (17/2010.(VII. 28.) KNÖT rendelet 12. §.)

     Előadók: polgármester                              művelődésszervező

 

MÁRCIUS 26.

3. A rendészeti szervek beszámolója a településen végzett tevékenységükről. (Rtv. 8.§ (4) bek.)

     Előadók: rendészeti szervek vezetői

4. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2024. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása. (Kbt. 42. § (1) bek.)

     Előadók: polgármester                              jegyző

 

ÁPRILIS 30.

 

MÁJUS 28.

3. A 2023. évi költségvetés teljesítéséről szóló pénzügyi beszámoló. (Áht. 91. § (1) bek.)

     Előadók: polgármester                              jegyző

4. A 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentés és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása. (Bkr. 49. § (3a) bek.)

     Előadók: polgármester                              jegyző

5. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról szóló beszámoló Kiszombor nagyközség területén. (Gyvt. 96. § (6) bek.)

     Előadók: polgármester                              KSZGYI vezető

6. A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény beszámolója a 2023. évi tevékenységéről. (Szt. 92/B. § (1) bek. d) pont, Gyvt. 104. § (1) bek. e) pont)

     Előadó: KSZGYI vezető

7. A Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2024/2025-ös nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának meghatározása és a csoportlétszámok maximális átlépésének engedélyezése. (Nkt. 83. § (2) bek. d) pont)

     Előadók: polgármester                                       óvodavezető

 

JÚNIUS 25.

3. A Kiszombori Karátson Emília Óvoda tájékoztatója a 2023/2024-es nevelési évről.

     Előadó: óvodavezető

4. Kiszombori Karátson Emília Óvoda óvodavezetői pályázat kiírása

     Előadó: polgármester

5. Szakmai tájékoztató a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer által nyújtott 2023. évi szolgáltatásáról. (39/2013. (V. 31.) EMMI rend. 7. § (5) bek.)

     Előadók: polgármester                              Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
                                                                                     munkatársa

JÚLIUS 23.

3. Kiszombori Karátson Emília Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása

     Előadó: polgármester

 

AUGUSZTUS 27.

3. Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ kiszombori feladatellátásáról, az iskola működtetésének tapasztalatairól.

     Előadó: tankerületi igazgató

 

SZEPTEMBER 24.

3. A Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2024/25. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése

     Előadók: polgármester                              óvodavezető

 

OKTÓBER HÓ (Alakuló ülés)

 

OKTÓBER 29.

3. Tájékoztató Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek rendjéről, a település környezetének alakításában aktuális önkormányzati és lakossági feladatokról.

     Előadók: polgármester                              ügyintéző

 

OKTÓBER HÓNAPBAN KÖZMEGHALLGATÁS (Mötv.54. §; SZMSZ 38. §)

4. Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek rendjéről, a település környezetének alakításában aktuális önkormányzati és lakossági feladatokról szóló tájékoztató ismertetése.

     Előadó: polgármester

 

NOVEMBER 26.

3.A helyi adórendeletek felülvizsgálata.

     Előadók: polgármester                              jegyző

4. 2024. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. (Mötv. 119. § (5) bek.)

     Előadó: polgármester

5. Tájékoztató a településen folyó könyvtári tevékenységről.

     Előadók: polgármester                                            könyvtáros

6. Tájékoztató a településen folyó közművelődési tevékenységről.

     Előadók: polgármester                               művelődésszervező

7. Az MNV Zrt. tájékoztatása a 888 hrsz. alatti ingatlan hasznosítása ügyében (2023-tól 2038-ig évente)

     Előadók: polgármester

 

FALUGYŰLÉS (Mötv. 53. § (3); SZMSZ 39.§ (1) bek.)

Tájékoztató az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről.

     Előadó: polgármester

 

DECEMBER 17.

3. Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról.

     Előadó: jegyző

4. Beszámoló a Kiszombori Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. (Mötv.81. § (3) bek. f) pont)

     Előadó: jegyző

5. Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről. (Mötv. 93. § 14. pont)

     Előadó: polgármester