Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2019. január 20. Fábián, Sebestyén napja
Kerékpárút fejlesztés

Napelemes fejlesztések megvalósítása

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez Energetikai beruházások Kiszomboron

A foglalkoztatottság és életminőség javítása Kiszomboron A Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása Kiszombori termelői piac kialakítása

Belvíz és helyi vízkár csökkentése Kiszomboron Műfüves pálya megépítése Kiszomboron

Munkaterv

KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. évi
MUNKATERVE


A képviselő-testület munkaterv szerinti üléseinek tervezett időpontja: minden hónap utolsó keddi napja. (SZMSZ 9. § (2) bek.)

A testületi ülések kezdeti időpontja délelőtt 9.00 óra, állandó napirendi pontjai:
1. Polgármesteri jelentés.
Előadó: polgármester

2. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.
Előadók: polgármester jegyző

JANUÁR 30.
3. A képviselő-testület 2018. évi munkaterve.
Előadók: polgármester jegyző

4. Az óvodai beiratkozás időpontjának és a nyári zárva tartás meghatározása. (Nkt. 83. § (2) bek. b) pontja)
Előadók: polgármester óvodavezető

5. A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározása. (Gyvt. 43. § (4) bek.)
Előadók: polgármester KSZGYI vezető

6. Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. (Njtv. 80. § (2) bek.)
Előadók: polgármester 

FEBRUÁR 13. 
3. Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredi fizetési kötelezettségeinek a 2018. költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározása. (Áht. 29/A. §)
Előadók: polgármester 

4. A 2018. évi költségvetési rendelet megalkotása. (Áht. 24. § (3) bek.)
Előadók: polgármester jegyző

FEBRUÁR 26. 
FALUGYŰLÉS (Mötv. 53. § (3); SZMSZ 41. § (1) bek.)
Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.
Előadó: polgármester

FEBRUÁR 27.
3. Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata.
Előadó: polgármester  jegyző

4. A polgármester szabadság-ütemezésének jóváhagyása. (Kttv. 225/C. § (2) bek.)
Előadó: polgármester

5. A 2018. évi közművelődési rendezvényterv elfogadása. (17/2010. (VII.28.) KNÖT rendelet 12. §)
Előadó: polgármester  művelődésszervező

MÁRCIUS 27.
3. A Rendőrség beszámolója a településen végzett tevékenységükről. (Rtv. 8.§ (4) bek.)
Előadók: rendőrkapitány őrsparancsnok

4. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása. (Kbt. 42. § (1) bek.)
Előadók: polgármester jegyző

5. Pályázat kiírása óvodavezetői megbízásra.
Előadó: polgármester

6. Tájékoztatás a közmunkaprogram tapasztalatairól, valamint Kiszombor munkaerőpiaci helyzetéről.
Előadó: polgármester, Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály vezetője, Foglalkoztatási Paktum Iroda szakmai vezetője

ÁPRILIS 24.

3. Tájékoztató Kiszombor építészeti örökségéről.
Előadók: polgármester 

4. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotáról, a díjfizetések teljesítéséről, valamint a nem lakás céljára szolgáló bérleményekről.
Előadók: polgármester 

MÁJUS 29.

3. A 2017. évi költségvetés teljesítéséről szóló pénzügyi beszámoló. (Áht. 91. § (1) bek.)
Előadók: polgármester jegyző

4. A 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentés és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása. (Bkr. 49. § (3a) bek.)
Előadók: polgármester jegyző

5. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról szóló beszámoló Kiszombor nagyközség területén. (Gyvt. 96. § (6) bek.)
Előadók: polgármester KSZGYI vezető

6. A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény beszámolója a 2017. évi tevékenységéről. (Szt. 92/B. § (1) bek. d) pont, Gyvt. 104. § (1) bek. e) pont)
Előadó: KSZGYI vezető

7. Tájékoztató Kiszombor nagyközség egészségügyi alapellátásának működéséről.
Előadók: polgármester, KSZGYI vezető, háziorvosok, fogorvos, védőnő

8. A Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2018/2019-es nevelési évben indítanó óvodai csoportok számának meghatározása. (Nkt. 83. § (2) bek. d) pont)
Előadók: polgármester óvodavezető

JÚNIUS 26.
3. Kiszombori Karátson Emília Óvoda tájékoztatója a 2017/2018-as nevelési évről.
Előadó: óvodavezető

4. Tájékoztató a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiszombori feladatellátásáról, az iskola működtetésének tapasztalatairól.
Előadó: tankerületi igazgató

5. Szakmai tájékoztató a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár és Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer által nyújtott 2017. évi szolgáltatásáról. (39/2013. (V.31.) EMMI rend. 7. § (5) bek.)
Előadó: polgármester,  Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár munkatársa

6. Tájékoztató a településen folyó könyvtári tevékenységről. (39/2013. (V.31.) EMMI rend. 7. § (5) bek.)
Előadó: polgármester  könyvtáros

Zárt ülés

7. Az óvodavezetői megbízásra kiírt pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása.
Előadó: polgármester

JÚLIUS HÓ (Szünet)

AUGUSZTUS 28.

3. Tájékoztató a 2018. évi költségvetés első félévi helyzetéről.
Előadó: polgármester  jegyző


SZEPTEMBER 25.

3. Tájékoztató a településen folyó közművelődési tevékenységről.
Előadók: polgármester művelődésszervező

OKTÓBER 30.
3. Tájékoztató Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek rendjéről, a település környezetének alakításában aktuális önkormányzati és lakossági feladatokról.
Előadók: polgármester ügyintéző


OKTÓBER HÓNAPBAN KÖZMEGHALLGATÁS (Mötv.54. §; SZMSZ 40. §)
4. Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek rendjéről, a település környezetének alakításában aktuális önkormányzati és lakossági feladatokról szóló tájékoztató ismertetése.
Előadó: polgármester

NOVEMBER 27.
3. A helyi adórendeletek felülvizsgálata.
Előadók: polgármester jegyző

4. Temetői díjmértékek felülvizsgálata. (Ttv. 40. § (3) bek.)
Előadók: polgármester jegyző

5. Beszámoló a Kiszombori Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. (Mötv.81. § (3) bek. f) pont)
Előadó: jegyző

DECEMBER 11.
3. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása. (Áht. 25. §)
Előadók: polgármester jegyző

4. Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról.
Előadók: polgármester jegyző

5. Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről. (Mötv. 93. § 14. pont)
Előadó: polgármester

6. 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. (Mötv. 119. § (5) bek.)
Előadók: polgármester jegyző