Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2019. május 19. Ivó napja
Kerékpárút fejlesztésKerékpárút fejlesztés

Napelemes fejlesztések megvalósításaNapelemes fejlesztések megvalósítása

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhezCsatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez Energetikai beruházások KiszomboronEnergetikai beruházások Kiszomboron

A foglalkoztatottság és életminőség javítása KiszomboronA foglalkoztatottság és életminőség javítása Kiszomboron A Rónay-kúria turisztikai célú hasznosításaA Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása Kiszombori termelői piac kialakításaKiszombori termelői piac kialakítása

Belvíz és helyi vízkár csökkentése KiszomboronBelvíz és helyi vízkár csökkentése Kiszomboron Műfüves pálya megépítése KiszomboronMűfüves pálya megépítése Kiszomboron

Munkaterv

KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. évi
MUNKATERVE


A képviselő-testület munkaterv szerinti üléseinek tervezett időpontja: minden hónap utolsó keddi napja. (SZMSZ 9. § (2) bek.)

A testületi ülések kezdeti időpontja délelőtt 9.00 óra, állandó napirendi pontjai:
1. Polgármesteri jelentés.
Előadó: polgármester

2. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.
Előadók: polgármester, jegyző

JANUÁR 29.
3. A képviselő-testület 2019. évi munkaterve.
Előadók: polgármester, jegyző

4. Az óvodai beiratkozás időpontjának és a nyári zárvatartás meghatározása. (Nkt. 83. § (2) bek. b) pontja)
Előadók: polgármester, óvodavezető

5. A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározása. (Gyvt. 43. § (4) bek.)
Előadók: polgármester, KSZGYI vezető

6. Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. (Njtv. 80. § (2) bek.)
Előadó: polgármester 

FEBRUÁR 12. 
3. A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet megvitatása. (Áht. 24. § (3) bek.)
Előadók: polgármester, jegyző

FEBRUÁR 26.

3. Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2019. költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározása. (Áht. 29/A. §)
Előadó: polgármester 

4. A 2019. évi költségvetési rendelet rendelet megalkotása. (Áht. 24. § (3) bek.)
Előadók: polgármester, jegyző

5. Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 8/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Előadók: polgármester,  jegyző

6. A polgármester szabadság-ütemezésének jóváhagyása. (Kttv. 225/C. § (2) bek.)
Előadó: polgármester

7. A 2019. évi közművelődési rendezvényterv elfogadása. (17/2010. (VII.28.) KNÖT rendelet 12. §)
Előadók: polgármester,  művelődésszervező

MÁRCIUS 26.
3. A rendészeti szervek beszámolója a településen végzett tevékenységükről. (Rtv. 8.§ (4) bek.)
Előadók: kapitányságvezető, őrsparancsnok, határrendészeti kirendeltségvezető, tűzoltóparancsnok, Kiszombori Polgárőr Egyesület elnöke

4. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása. (Kbt. 42. § (1) bek.)
Előadók: polgármester, jegyző

ÁPRILIS 30.

3. Tájékoztatás a közmunkaprogram tapasztalatairól, valamint Kiszombor munkaerőpiaci helyzetéről.
Előadók: polgármester, Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály vezetője, Foglalkoztatási Paktum Iroda szakmai vezetője

MÁJUS 28.

3. A 2018. évi költségvetés teljesítéséről szóló pénzügyi beszámoló. (Áht. 91. § (1) bek.)
Előadók: polgármester, jegyző

4. A 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentés és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása. (Bkr. 49. § (3a) bek.)
Előadók: polgármester, jegyző

5. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról szóló beszámoló Kiszombor nagyközség területén. (Gyvt. 96. § (6) bek.)
Előadók: polgármester, KSZGYI vezető

6. A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény beszámolója a 2018. évi tevékenységéről. (Szt. 92/B. § (1) bek. d) pont, Gyvt. 104. § (1) bek. e) pont)
Előadó: KSZGYI vezető

7. Tájékoztató Kiszombor nagyközség egészségügyi alapellátásának működéséről.
Előadók: polgármester, háziorvosok, fogorvos, védőnők

8. A Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2019/2020-as nevelési évben indítanó óvodai csoportok számának meghatározása. (Nkt. 83. § (2) bek. d) pont)
Előadók: polgármester, óvodavezető

JÚNIUS 25.
3. Kiszombori Karátson Emília Óvoda tájékoztatója a 2018/2019-es nevelési évről.
Előadó: óvodavezető

4. Tájékoztató a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiszombori feladatellátásáról, az iskola működtetésének tapasztalatairól.
Előadó: tankerületi igazgató

5. Szakmai tájékoztató a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár és Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer által nyújtott 2018. évi szolgáltatásáról. (39/2013. (V.31.) EMMI rend. 7. § (5) bek.)
Előadók: polgármester,  Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár munkatársa

6. Tájékoztató a településen folyó könyvtári tevékenységről. (39/2013. (V.31.) EMMI rend. 7. § (5) bek.)
Előadók: polgármester,  könyvtáros

7. Tájékoztató a településen folyó közművelődési tevékenységről.
Előadók: polgármester, művelődésszervező 

FALUGYŰLÉS (Mötv.53. § (3); SZMSZ 41. § (1) bek.)
Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.
Előadó: polgármester

JÚLIUS HÓ (Szünet)

AUGUSZTUS 27.

3. Tájékoztató a 2019. évi költségvetés első félévi helyzetéről.
Előadók: polgármester,  jegyző


SZEPTEMBER 24.

3. Tájékoztató a Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatalának a településen végzett tevékenységéről.
Előadók: polgármester, járási hivatalvezető

OKTÓBER HÓ (önkormányzati választások - Alakuló ülés)

OKTÓBER 29.
3. Tájékoztató Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek rendjéről, a település környezetének alakításában aktuális önkormányzati és lakossági feladatokról.
Előadók: polgármester, ügyintéző


OKTÓBER HÓNAPBAN KÖZMEGHALLGATÁS (Mötv.54. §; SZMSZ 40. §)
4. Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek rendjéről, a település környezetének alakításában aktuális önkormányzati és lakossági feladatokról szóló tájékoztató ismertetése.
Előadó: polgármester

NOVEMBER 27.
3. A helyi adórendeletek felülvizsgálata.
Előadók: polgármester, jegyző

4. Temetői díjmértékek felülvizsgálata. (Ttv. 40. § (3) bek.)
Előadók: polgármester, jegyző

5. Beszámoló a Kiszombori Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. (Mötv.81. § (3) bek. f) pont)
Előadó: jegyző

DECEMBER 10.
3. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása. (Áht. 25. §)
Előadók: polgármester, jegyző

4. Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról.
Előadó: jegyző

5. Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről. (Mötv. 93. § 14. pont)
Előadó: polgármester

6. 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. (Mötv. 119. § (5) bek.)
Előadó: polgármester