Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2021. október 24. Salamon napja
Üdvözöljük Kiszombor nagyközség honlapján

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk a bölcsődés gyermekek szüleit, hogy a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya a Bölcsődében a gyermekek járványügyi megfigyelését rendelte el 2021. október 15. napjáig az egyik dolgozó covid megbetegedése miatt. A gyerekeknek ezért nem szabad elhagyni az otthonukat. Amennyiben tünetmentesek a gyermekek, akkor október 18.-án hétfőtől mehetnek újra bölcsődébe. Addig a bölcsőde területén elvégzésre kerülnek az előírt fertőtlenítési munkák.

Köszönjük a szülők megértését!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata


 

 

 

Tisztelt Kiszombori Lakosok!

Makó Város Önkormányzata 42/2021. (VII.16.) MÖKT határozatával döntött a Makó Térségi Kártya bevezetéséről, amelyhez önkormányzatunk is csatlakozott 185/2021. (VI. 29.) KNÖT határozatával.

A Makó Térségi Kártya a Makó Kártyához hasonlóan egy kedvezményrendszert biztosító kártya, amelyet kizárólag a makói térségi, állandó lakóhellyel rendelkező lakosok igényelhetnek.

A Makó Térségi Kártya a Makó Kártya sikerén alapul, bevezetésének célja, hogy a Térségben élők is részesülhessenek a Kártya által biztosított kedvezményekben.

A gyógyulásra és pihenésre vágyó hazai és külföldi vendégek mellett Makó Térségi Kártya bevezetésével a Hagymatikum Gyógyfürdő kedvezményes belépővel várja a makói és térségi feltöltődésre váró lakosokat.

A makói fürdő megépítése európai színvonalú fürdőszolgáltatást, minőségi gyógyászati ellátást, városközpont rehabilitációt, munkahelyteremtést és a turizmus fellendítését jelentette. A fürdő további bővítése megkezdődött, a vízfelületek növekszenek, élményelemekkel bővül.

A Makó Térségi Kártyával a kártyabirtokosok a következő kedvezmények igénybevételére jogosultak:

JÓZSEF ATTILA, MÚZEUM, SKANZEN és az ESPERSIT-HÁZ
felnőtt belépőjegy 1200 Ft helyett 700 Ft

Hagymatikum Gyógyfördő
30%-os jegyár kedvezmény

Hagymaház
10 % jegyár kedvezmény a mozi jegyárból


Makó Nyár kedvezmény
10 % jegyár kedvezmény

Maros Kalandpart
10%  kedvezmény az élmény elemekre

Lombkorona sétány
500 Ft helyett 300 Ft 2021. június 15. napjától

 

Makó Térségi Kártya jogosultak köre és igénylése:

Makó Térségi Kártyát kizárólag makói térségi állandó lakcímmel rendelkező lakosok igényelhetnek, az erre a célra rendszeresített kártyaigénylőlap útján. A kártyaigénylőlap letölthető a www.makokartya.hu oldalról, vagy beszerezhető személyesen a Makó kártya ügyfélszolgálaton, a Makó Infopontban (6900 Makó, Széchenyi tér 10.).

A Makó Térségi Kártya igénylőlapot valamennyi makói térségi lakos háztartásába kikézbesíti az önkormányzat. További igénylőlapok beszerezhetők a Makói Polgármesteri Hivatalban, a Makó Infopontban, illetve letölthető a www.makokartya.hu oldalról.

A kártyabirtokosok Makói Hírek önkormányzati hetilapban rendszeresen tájékozódhatnak a Makó Kártyával és a Makó Térségi Kártyával kapcsolatos friss információkról, az aktuálisan csatlakozó elfogadóhelyek listájáról.

Kártya igénylés menete:

A Makói Térségi Kártya, az arra vonatkozó igénylőlap kitöltésével igényelhető Makó Város Önkormányzatától személyesen a Makó Infopontban működő ügyfélszolgálaton keresztül (6900 Makó, Széchenyi tér 10.). Az igénylőlap kitöltése és ügyintézési időpont kérése (62/210-708) után az ügyfélszolgálaton kerül sor a kártya kiállítására és személyes átvételére. A kártya kiállításához szükséges okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya) felmutatása és a fénykép elkészítése után a kártya nyomtatása a helyszínen történik. A kártya igénylése és kiállítása ingyenes.

A regisztráció az igénylőlap ügyfélszolgálaton való leadását követően attól a naptól hatályos, amikor az ügyfélszolgálat a regisztrációs adatlapot berögzítette a rendszerbe. Az ügyfélszolgálat jogosult a regisztrációt elutasítani, amennyiben a regisztrációs adatlapot a kártyabirtokos hiányosan, vagy nyilvánvalóan hamis adatokkal töltötte ki, vagy nem írta alá.

  

Rónay-sírkert nyitvatartása 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a felújított Rónay-sírkert 2021. augusztus 28. napjától szombatonként 9-12 óráig látogatható.

  

Hibás iparűzési adóbevallások

 

A tavalyi évet meghaladóan érkeznek be a hibás, hiányos iparűzési bevallások, melyek miatt az Art. 220. § (1)-(2) bekezdései szerint az adóhatóság az adózót mulasztási bírsággal sújthatja.

2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzésiadó-bevallásukat, így a 2020-as évről szóló HIPA bevallást is. Az ehhez szükséges nyomtatványok és kitöltési útmutató a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban fellelhető.

A hipa bevallás elkészítés előtt kérjük, olvassák el, hogy a „KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 20HIPA NYOMTATVÁNYHOZ" mire hívja fel a figyelmet, ugyanis sok hiba ezzel megelőzhető lehet. A kitöltési útmutató községünk honlapján is elérhető ITT. Az Elektronikus önkormányzati portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  a bevallási előleg adatok ellenőrizhetők.

Fő hibacsoportok:

- bevallás jellegének helytelen jelölése,
- egyes /"A-B-C-D-E/ betétlapok hiánya,
- adóösszeg és adóelőleg (összeg és időszak) bevallásának teljes hiánya,
- adómérték helytelen összege (Kiszomboron az adó mértéke 1,8%),
- egyes bevallási sorok teljes hiánya stb.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy az adózó a hibásan benyújtott bevallás miatt mulasztási bírsággal sújtható az Art. 220. § (1)-(2) bekezdései szerint. Az Art. 7. § 22. pontja szerint hibásnak az a bevallás tekinthető, amelynél számítási hiba vagy más hasonló elírás miatt kijavításnak van helye. Amennyiben, a hibás adóbevallást adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő ellenjegyezte, úgy a hibás bevallás miatt az Art. 49. § (7) bekezdése alapján az ellenjegyző adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő terhére kell a bírságot megállapítani.

Köszönjük, hogy adókötelezettségek pontos betartásával és adófizetéseikkel hozzájárulnak Kiszombor Nagyközség fejlődéséhez.

Kiszombor, 2021. május 26.

Kiszombor Nagyközség Adóhatósága

  

Kormányablak busz

2021. május 10. napjától újra indul  a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat (kormányablak busz). A kormányablak busz Kiszomboron

minden hónap második hétfőjén 9:00 és 12:00 óra között 

a kiszombori orvosi rendelő melletti parkolóban (Kiszombor, Szegedi u. 2. szám alatt) várja ügyfeleit, ahol a települési ügysegédek szolgáltatásai teljes körűen elérhetőek lesznek, ezen felül pedig további ügyek is elintézhetőek lesznek helyben. 

Kötelező maszkviselés

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III.5.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében a települések belterületén, az utcán és a közterületen mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

 Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

 

Köznevelést érintő veszélyhelyzeti rendelkezések

Az emberi erőforrások minisztere a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 17/2021. (III.5.) EMMI határozatával az óvodákban 2021. március 8. napjától rendkívüli szünetet rendelt el. A rendkívüli szünet utáni első munkanap 2021. április 7.

Az iskolákban 2021. március 8. napjától 2021. március 31. napjáig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben történő megszervezését rendelte el. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. 

Az EMMI határozat értelmében az intézményekben a gyermekfelügyelet nem kerül megszervezésre. 

A gyermekek, tanulók étkeztetését  "a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről" szóló 556/2020. (XII.4.) Korm. rendelet megfelelő alkalmazásával (elvitelre) biztosítja az önkormányzat. 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

  

228/2020. (XII. 8.) KNÖT határozat

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Kiszombor Nagyközség Polgármestereként a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében a veszélyhelyzet idejére kapott felhatalmazás alapján eljárva az alábbi határozatot hozom.

 A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII.4.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2020. december 9. napjától a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény nappali ellátás keretében nyújtott, épületen belüli szolgáltatásait szüneteltetem azzal, hogy a szükséges nappali ellátást az ellátottak lakókörnyezetében vagy infokommunikációs eszközökön keresztül kell nyújtani.

 A korlátozó intézkedések visszavonásig érvényesek.

 Kiszombor, 2020. december 8.

Szirbik Imre
polgármester

  

 

Tisztelt Lakosok, Hozzátartozók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020 (XI.10.) Korm. rendelet értelmében

 a temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az 50 főt.

Kérjük, egészségünk védelmében szíveskedjenek maszkot viselni és a szociális távolságot betartani!

Kérünk mindenkit, hogy az előírt szabályokat tartsák be! Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk a településünk lakosainak egészségére!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

Tisztelt Kiszombori Lakosok!

A Kormány megalkotta a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletét a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről, amely az alábbi fontosabb intézkedéseket tartalmazza, ami településünk lakosságát is érinti.

A 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken, a maszk használata kötelező.

Mivel településünk lakosságszáma 10 000 főnél kevesebb, így ez a szabályozás településünk lakosaira nem vonatkozik, de az egészségünk védelme érdekében mindenkinek ajánlott. 

A veszélyhelyzettel kapcsolatos részletes szabályok a Magyar Közlöny 242. számában találhatók:

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/e35363d964683da1d1a8b57aa9220fe36dfb5f7f/megtekintes 

Kérek mindenkit, hogy az előírt szabályokat tartsák be, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk a településünk lakosainak egészségére.

 

Szirbik Imre
polgármester

  

Tisztelt Lakosság

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4-től ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedések az alábbiak:

 

Tisztelettel kérem községünk minden polgárát, hogy tartsuk be a veszélyhelyzet idejére hozott szabályokat.

Vigyázzunk egymásra!

Köszönöm az eddigi felelősségteljes hozzáállásukat!

 

Szirbik Imre
polgármester

 

Hírek
Ebzárlat és legeltetési tilalom 2021. október
2021-09-29

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya Csongrád-Csanád megye teljes közigazgatási területére
2021. október 2. napjától kezdődően 2021. október 22. napjával bezárólag
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

Részletek
PoliceMail hírlevél 2021
2021-09-27

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőrfőkapitánység Bűnügyi Igazatóság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatói

Részletek
Álláslehetőség a Szegedi Gyufagyárban
2021-08-19

Ha Ön egy stabil munkahelyet szeretne, és egy összetartó csapathoz akar tartozni, kérem ne habozzon jelentkezzen hozzánk.

Jelentkezéseket várjuk

E-mailben: eva.hecsei@europematch.eu

Telefonon: +36/30/535-00-89

Részletek
Magyar Honvédség
2021-07-29

Tájékoztatás speciális önkéntes tartalékos szolgálatról

Részletek
Rendőrségi toborzás
2021-05-12

Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság 

Részletek
Mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat
2021-05-05

2021. május 10. napjától újra indul a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat (kormányablak busz). A kormányablak busz Kiszomboron

minden hónap második hétfőjén 9:00 és 12:00 óra között a

kiszombori orvosi rendelő melletti parkolóban (Kiszombor, Szegedi u. 2. szám alatt) várja ügyfeleit, ahol a települési ügysegédek szolgáltatásai teljes körűen elérhetőek lesznek, ezen felül pedig további ügyek is elintézhetőek lesznek helyben.

Részletek
A Budapesti Rendőr-főkapitányság pályázati felhívása roma származású középiskolási diákok részére
2021-05-03

A Budapesti Rendőr-főkapitányság pályázati felhívása roma származású középiskolási diákok részére

Részletek
Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása
2021-04-07

Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről

Részletek
A MÁV Zrt. tájékoztatása vegyszeres gyomirtásról
2021-03-30

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged az általa kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet a csatolt ütemezés szerint a 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet alapján, amely Kiszombor bel- és külterületét is érinti.

Részletek
Házhoz menő zöld számos lomtalanítás
2021-03-29

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása

Részletek
Tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos tájékoztatás
2021-03-19

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

https://katasztrofavedelem.hu/55/tuzgyujtasi-tilalom-terkep 

Részletek
Tájékoztatás gépjárműadóról
2021-02-18

Ismételten felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy 2021. adóévtől a gépjárműadó a Nemzeti- Adó és Vámhivatal hatáskörébe került. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni.

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak határozatot a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent (csekket és számlaegyenleget továbbra is minden érintett kapni fog!)

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.

Részletek