Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2019. május 19. Ivó napja
Kerékpárút fejlesztésKerékpárút fejlesztés

Napelemes fejlesztések megvalósításaNapelemes fejlesztések megvalósítása

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhezCsatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez Energetikai beruházások KiszomboronEnergetikai beruházások Kiszomboron

A foglalkoztatottság és életminőség javítása KiszomboronA foglalkoztatottság és életminőség javítása Kiszomboron A Rónay-kúria turisztikai célú hasznosításaA Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása Kiszombori termelői piac kialakításaKiszombori termelői piac kialakítása

Belvíz és helyi vízkár csökkentése KiszomboronBelvíz és helyi vízkár csökkentése Kiszomboron Műfüves pálya megépítése KiszomboronMűfüves pálya megépítése Kiszomboron

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez


 


Kedvezményezett neve: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Projekt címe:
Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Támogatás összege: 7.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00126

Projekt befejezési dátuma: 2018.06.30.

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat célja a közigazgatási eljárásokban hivatal- ügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is, az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológia lehetőségeivel élve, országos szinten.

A pályázat keretében elvégezhető feladatok:

- Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése
- Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása
- Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása
- Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja
- Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás
- Tesztelés, élesítés