Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2019. július 23. Lenke napja
Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez


 


Kedvezményezett neve: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Projekt címe:
Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Támogatás összege: 7.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00126

Projekt befejezési dátuma: 2018.06.30.

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat célja a közigazgatási eljárásokban hivatal- ügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is, az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológia lehetőségeivel élve, országos szinten.

A pályázat keretében elvégezhető feladatok:

- Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése
- Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása
- Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása
- Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja
- Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás
- Tesztelés, élesítés