Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2017. április 29. Péter napja
Kerékpárút fejlesztés Napelemes fejlesztések megvalósítása Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez


 


Kedvezményezett neve: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Projekt címe:
Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Támogatás összege: 7.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00126

Projekt befejezési dátuma: 2018.06.30.

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat célja a közigazgatási eljárásokban hivatal- ügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is, az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológia lehetőségeivel élve, országos szinten.

A pályázat keretében elvégezhető feladatok:

- Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése
- Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása
- Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása
- Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja
- Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás
- Tesztelés, élesítés