Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2019. május 19. Ivó napja
Kerékpárút fejlesztésKerékpárút fejlesztés

Napelemes fejlesztések megvalósításaNapelemes fejlesztések megvalósítása

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhezCsatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez Energetikai beruházások KiszomboronEnergetikai beruházások Kiszomboron

A foglalkoztatottság és életminőség javítása KiszomboronA foglalkoztatottság és életminőség javítása Kiszomboron A Rónay-kúria turisztikai célú hasznosításaA Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása Kiszombori termelői piac kialakításaKiszombori termelői piac kialakítása

Belvíz és helyi vízkár csökkentése KiszomboronBelvíz és helyi vízkár csökkentése Kiszomboron Műfüves pálya megépítése KiszomboronMűfüves pálya megépítése Kiszomboron

Belvíz és helyi vízkár csökkentése Kiszomboron


Kedvezményezett neve: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
Projekt címe: „Belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése Kiszomboron”

Megítélt támogatás: 199 999 994,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00018
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.03.31.

Projekt bemutatása:
A projekt során Kiszombor nagyközségben 6560 m hosszúságú vízelvezető csatorna kerül fejlesztésre, záportó bővítéssel. A projekt célja - Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés-, és kezelés előmozdítása érdekében belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítása, a környezet biztonságának növelése, környezet állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, további környezeti káresemények megelőzése, a települési csapadék-és belvízbiztonság megteremtése és fokozása. A tervezett nyílt földmedrű csapadékvíz-csatornák, a Záportározó bővítés a maximális helyben tartás, a beszivárogtatás, a nyári száraz időszakban jelentkező csökkenő talajvízszinteket kedvezően befolyásolja illetve szintentartja. Befogadó a „Vályogos” tó (záportó), amely helyi védettség alatt álló terület.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 

Összefoglaló a kivitelezés munkálatok 25 %-os készültségének elérésekor.
A közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezőjével a Délút Kft.-vel (6750 Algyő, Kastélykert út 171.) 2017. október 12-án történt meg a Vállalkozási szerződés megkötése. A munkaterület átadását követően a munkálatok a Vályogos tó kotrásával kezdődtek, majd a Kör, Óbébai, Nagyszentmiklósi, Tisza, Szegedi utcában csatornaépítéssel folytatódtak.

Kiszombor, 2018.02.28.

 

Összefoglaló a kivitelezés munkálatok 50 %-os készültségének elérésekor.

Csatornaépítéssel érintett utcák: Kör, Óbébai, Nagyszentmiklósi, Tisza, Szegedi, Csatorna és Nagyatádi, valamint a Kerektói csatorna. A záportó kotrása folyamatos.
A kivitelezés során bizonyos utcaszakaszokon a keresztező közművek (víz, szennyvíz, hírközlés) magassági helyzete miatt műszaki tartalom változás vált szükségszerűvé, melyet kivitelező a Kedvezményezett Önkormányzat felé elfogadásra bejelentett. A változások a műszaki ellenőr jóváhagyása után elfogadásra kerültek.

Kiszombor, 2018.04.27.

 

Összefoglaló a kivitelezés munkálatok 75 %-os készültségének elérésekor.

A Vályogos tó kotrása befejeződött, a tereprendezési utómunkáltok vannak hátra. A csatornaépítés minden érintett utcában folyamatos, befejezéshez közeledik.
A műszaki tartalom változásból eredő pótmunkák miatt a kivitelezési összeg megnövekedett, ehhez a Képviselő-testület a szükséges plusz forrást biztosította. A pótmunkák, valamint a kivitelezési határidő változtatása miatt a Vállalkozási szerződés módosítására volt szükség.     

Kiszombor, 2018.05.31.

 

Összefoglaló a kivitelezés munkálatok 100 %-os készültségének elérésekor.

A kivitelező Délút Kft 2018.08.28-án a munkálatokat készre jelentette. A kivitelezés fő műszaki tartalma:
Az alap kivitelezési szerződésben:
Csapadékcsatorna építés, felújítás Kiszombor belterületén az alábbi utcákban: Sz. István tér, Szegedi u, Kör u, Óbébai u, Csatorna u, Nagyszentmiklósi u, Tisza u, Nagyatádi u, Arany J u. Vályogos tó kotrása.
-    Gravitációs nyílt földmedrű csatorna 3301 m hosszon.
-    Gravitációs nyílt burkolt csatorna 899 m hosszon
-    Gravitációs zárt csatorna 664 m hosszon
-    Vályogos tó kotrása: 5200 m3
A kiegészítő építési beruházások vonatkozásában:
-    Puffertároló akna építése a Nagyszentmiklósi utcában
-    Földmedrű árkok burkolása

A műszaki átadás-átvételi eljárás 2018.09.06-án megtörtént. A műszaki ellenőr nyilatkozata alapján a létesítmények I osztályú minőségben határidőre elkészültek. A rendeltetésszerű üzembiztos használat biztosított.
A megrendelő Önkormányzat az elkészített létesítményeket további üzemeltetésre átvette.

Kiszombor, 2018.09.13.

Galéria
Összefoglaló a kivitelezés munkálatok huszonöt százalékos készültségének elérésekor
Összefoglaló a kivitelezés munkálatok huszonöt százalékos készültségének elérésekor
Összefoglaló a kivitelezés munkálatok ötven százalékos készültségének elérésekor
Összefoglaló a kivitelezés munkálatok ötven százalékos készültségének elérésekor
Összefoglaló a kivitelezés munkálatok hetvenöt százalékos készültségének elérésekor
Összefoglaló a kivitelezés munkálatok hetvenöt százalékos készültségének elérésekor
Összefoglaló a kivitelezés munkálatok száz százalékos készültségének elérésekor
Összefoglaló a kivitelezés munkálatok száz százalékos készültségének elérésekor