Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2021. november 28. Stefánia napja
Üdvözöljük Kiszombor nagyközség honlapján

TISZTELT KISZOMBORI LAKOSOK!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. november 30-án (kedd) 17.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

(Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.)

 

Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek rendjéről, a település környezetének alakításában aktuális önkormányzati és lakossági feladatokról tárgyban

 

KÖZMEGHALLGATÁST tart

 

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt várunk.

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Kormányablak busz

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormányablak busz a covid járványhelyzetre tekintettel 2021. november 8. napjától határozatlan ideig nem jön településünkre. Érdeklődni a Makói Kormányablak ügyfélszolgálatán lehet.

Megértésüket köszönjük!  

Tisztelt Kiszombori Lakosok!

Makó Város Önkormányzata 42/2021. (VII.16.) MÖKT határozatával döntött a Makó Térségi Kártya bevezetéséről, amelyhez önkormányzatunk is csatlakozott 185/2021. (VI. 29.) KNÖT határozatával.

A Makó Térségi Kártya a Makó Kártyához hasonlóan egy kedvezményrendszert biztosító kártya, amelyet kizárólag a makói térségi, állandó lakóhellyel rendelkező lakosok igényelhetnek.

A Makó Térségi Kártya a Makó Kártya sikerén alapul, bevezetésének célja, hogy a Térségben élők is részesülhessenek a Kártya által biztosított kedvezményekben.

A gyógyulásra és pihenésre vágyó hazai és külföldi vendégek mellett Makó Térségi Kártya bevezetésével a Hagymatikum Gyógyfürdő kedvezményes belépővel várja a makói és térségi feltöltődésre váró lakosokat.

A makói fürdő megépítése európai színvonalú fürdőszolgáltatást, minőségi gyógyászati ellátást, városközpont rehabilitációt, munkahelyteremtést és a turizmus fellendítését jelentette. A fürdő további bővítése megkezdődött, a vízfelületek növekszenek, élményelemekkel bővül.

A Makó Térségi Kártyával a kártyabirtokosok a következő kedvezmények igénybevételére jogosultak:

JÓZSEF ATTILA, MÚZEUM, SKANZEN és az ESPERSIT-HÁZ
felnőtt belépőjegy 1200 Ft helyett 700 Ft

Hagymatikum Gyógyfördő
30%-os jegyár kedvezmény

Hagymaház
10 % jegyár kedvezmény a mozi jegyárból


Makó Nyár kedvezmény
10 % jegyár kedvezmény

Maros Kalandpart
10%  kedvezmény az élmény elemekre

Lombkorona sétány
500 Ft helyett 300 Ft 2021. június 15. napjától

 

Makó Térségi Kártya jogosultak köre és igénylése:

Makó Térségi Kártyát kizárólag makói térségi állandó lakcímmel rendelkező lakosok igényelhetnek, az erre a célra rendszeresített kártyaigénylőlap útján. A kártyaigénylőlap letölthető a www.makokartya.hu oldalról, vagy beszerezhető személyesen a Makó kártya ügyfélszolgálaton, a Makó Infopontban (6900 Makó, Széchenyi tér 10.).

A Makó Térségi Kártya igénylőlapot valamennyi makói térségi lakos háztartásába kikézbesíti az önkormányzat. További igénylőlapok beszerezhetők a Makói Polgármesteri Hivatalban, a Makó Infopontban, illetve letölthető a www.makokartya.hu oldalról.

A kártyabirtokosok Makói Hírek önkormányzati hetilapban rendszeresen tájékozódhatnak a Makó Kártyával és a Makó Térségi Kártyával kapcsolatos friss információkról, az aktuálisan csatlakozó elfogadóhelyek listájáról.

Kártya igénylés menete:

A Makói Térségi Kártya, az arra vonatkozó igénylőlap kitöltésével igényelhető Makó Város Önkormányzatától személyesen a Makó Infopontban működő ügyfélszolgálaton keresztül (6900 Makó, Széchenyi tér 10.). Az igénylőlap kitöltése és ügyintézési időpont kérése (62/210-708) után az ügyfélszolgálaton kerül sor a kártya kiállítására és személyes átvételére. A kártya kiállításához szükséges okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya) felmutatása és a fénykép elkészítése után a kártya nyomtatása a helyszínen történik. A kártya igénylése és kiállítása ingyenes.

A regisztráció az igénylőlap ügyfélszolgálaton való leadását követően attól a naptól hatályos, amikor az ügyfélszolgálat a regisztrációs adatlapot berögzítette a rendszerbe. Az ügyfélszolgálat jogosult a regisztrációt elutasítani, amennyiben a regisztrációs adatlapot a kártyabirtokos hiányosan, vagy nyilvánvalóan hamis adatokkal töltötte ki, vagy nem írta alá.

  

Hibás iparűzési adóbevallások

 

A tavalyi évet meghaladóan érkeznek be a hibás, hiányos iparűzési bevallások, melyek miatt az Art. 220. § (1)-(2) bekezdései szerint az adóhatóság az adózót mulasztási bírsággal sújthatja.

2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzésiadó-bevallásukat, így a 2020-as évről szóló HIPA bevallást is. Az ehhez szükséges nyomtatványok és kitöltési útmutató a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban fellelhető.

A hipa bevallás elkészítés előtt kérjük, olvassák el, hogy a „KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 20HIPA NYOMTATVÁNYHOZ" mire hívja fel a figyelmet, ugyanis sok hiba ezzel megelőzhető lehet. A kitöltési útmutató községünk honlapján is elérhető ITT. Az Elektronikus önkormányzati portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  a bevallási előleg adatok ellenőrizhetők.

Fő hibacsoportok:

- bevallás jellegének helytelen jelölése,
- egyes /"A-B-C-D-E/ betétlapok hiánya,
- adóösszeg és adóelőleg (összeg és időszak) bevallásának teljes hiánya,
- adómérték helytelen összege (Kiszomboron az adó mértéke 1,8%),
- egyes bevallási sorok teljes hiánya stb.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy az adózó a hibásan benyújtott bevallás miatt mulasztási bírsággal sújtható az Art. 220. § (1)-(2) bekezdései szerint. Az Art. 7. § 22. pontja szerint hibásnak az a bevallás tekinthető, amelynél számítási hiba vagy más hasonló elírás miatt kijavításnak van helye. Amennyiben, a hibás adóbevallást adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő ellenjegyezte, úgy a hibás bevallás miatt az Art. 49. § (7) bekezdése alapján az ellenjegyző adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő terhére kell a bírságot megállapítani.

Köszönjük, hogy adókötelezettségek pontos betartásával és adófizetéseikkel hozzájárulnak Kiszombor Nagyközség fejlődéséhez.

Kiszombor, 2021. május 26.

Kiszombor Nagyközség Adóhatósága 

Kötelező maszkviselés

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III.5.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében a települések belterületén, az utcán és a közterületen mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

 Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

 

Köznevelést érintő veszélyhelyzeti rendelkezések

Az emberi erőforrások minisztere a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 17/2021. (III.5.) EMMI határozatával az óvodákban 2021. március 8. napjától rendkívüli szünetet rendelt el. A rendkívüli szünet utáni első munkanap 2021. április 7.

Az iskolákban 2021. március 8. napjától 2021. március 31. napjáig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben történő megszervezését rendelte el. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. 

Az EMMI határozat értelmében az intézményekben a gyermekfelügyelet nem kerül megszervezésre. 

A gyermekek, tanulók étkeztetését  "a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről" szóló 556/2020. (XII.4.) Korm. rendelet megfelelő alkalmazásával (elvitelre) biztosítja az önkormányzat. 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

  

228/2020. (XII. 8.) KNÖT határozat

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Kiszombor Nagyközség Polgármestereként a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében a veszélyhelyzet idejére kapott felhatalmazás alapján eljárva az alábbi határozatot hozom.

 A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII.4.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2020. december 9. napjától a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény nappali ellátás keretében nyújtott, épületen belüli szolgáltatásait szüneteltetem azzal, hogy a szükséges nappali ellátást az ellátottak lakókörnyezetében vagy infokommunikációs eszközökön keresztül kell nyújtani.

 A korlátozó intézkedések visszavonásig érvényesek.

 Kiszombor, 2020. december 8.

Szirbik Imre
polgármester

  

 

Tisztelt Lakosok, Hozzátartozók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020 (XI.10.) Korm. rendelet értelmében

 a temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az 50 főt.

Kérjük, egészségünk védelmében szíveskedjenek maszkot viselni és a szociális távolságot betartani!

Kérünk mindenkit, hogy az előírt szabályokat tartsák be! Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk a településünk lakosainak egészségére!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

Tisztelt Kiszombori Lakosok!

A Kormány megalkotta a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletét a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről, amely az alábbi fontosabb intézkedéseket tartalmazza, ami településünk lakosságát is érinti.

A 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken, a maszk használata kötelező.

Mivel településünk lakosságszáma 10 000 főnél kevesebb, így ez a szabályozás településünk lakosaira nem vonatkozik, de az egészségünk védelme érdekében mindenkinek ajánlott. 

A veszélyhelyzettel kapcsolatos részletes szabályok a Magyar Közlöny 242. számában találhatók:

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/e35363d964683da1d1a8b57aa9220fe36dfb5f7f/megtekintes 

Kérek mindenkit, hogy az előírt szabályokat tartsák be, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk a településünk lakosainak egészségére.

 

Szirbik Imre
polgármester

  

Tisztelt Lakosság

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4-től ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedések az alábbiak:

 

Tisztelettel kérem községünk minden polgárát, hogy tartsuk be a veszélyhelyzet idejére hozott szabályokat.

Vigyázzunk egymásra!

Köszönöm az eddigi felelősségteljes hozzáállásukat!

 

Szirbik Imre
polgármester

 

Hírek
Ebzárlat és legeltetési tilalom 2021. október
2021-09-29

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya Csongrád-Csanád megye teljes közigazgatási területére
2021. október 2. napjától kezdődően 2021. október 22. napjával bezárólag
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

Részletek
PoliceMail hírlevél 2021
2021-09-27

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőrfőkapitánység Bűnügyi Igazatóság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatói

Részletek
Álláslehetőség a Szegedi Gyufagyárban
2021-08-19

Ha Ön egy stabil munkahelyet szeretne, és egy összetartó csapathoz akar tartozni, kérem ne habozzon jelentkezzen hozzánk.

Jelentkezéseket várjuk

E-mailben: eva.hecsei@europematch.eu

Telefonon: +36/30/535-00-89

Részletek
Magyar Honvédség
2021-07-29

Tájékoztatás speciális önkéntes tartalékos szolgálatról

Részletek
Rendőrségi toborzás
2021-05-12

Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság 

Részletek
A Budapesti Rendőr-főkapitányság pályázati felhívása roma származású középiskolási diákok részére
2021-05-03

A Budapesti Rendőr-főkapitányság pályázati felhívása roma származású középiskolási diákok részére

Részletek
Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása
2021-04-07

Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről

Részletek
A MÁV Zrt. tájékoztatása vegyszeres gyomirtásról
2021-03-30

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged az általa kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet a csatolt ütemezés szerint a 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet alapján, amely Kiszombor bel- és külterületét is érinti.

Részletek
Házhoz menő zöld számos lomtalanítás
2021-03-29

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása

Részletek
Tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos tájékoztatás
2021-03-19

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

https://katasztrofavedelem.hu/55/tuzgyujtasi-tilalom-terkep 

Részletek
Tájékoztatás gépjárműadóról
2021-02-18

Ismételten felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy 2021. adóévtől a gépjárműadó a Nemzeti- Adó és Vámhivatal hatáskörébe került. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni.

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak határozatot a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent (csekket és számlaegyenleget továbbra is minden érintett kapni fog!)

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.

Részletek
Tisztelt Kiszombori Adózók!
2021-02-18

Tájékoztatjuk, hogy a napokban kézbesítésre kerülnek az adóegyenleg értesítők magánszemély adózóink részére. A megszokottól eltérően tehát, az idei évben először azok az Adózók kapják kézhez értesítéseiket, akiknek a 2021. évre nincs iparűzési adófizetési kötelezettségük.

Második körben a KATA adózást választó Adózóink kapják meg értesítéseiket, hivatali kapun keresztül, ügyfélkapura megküldve. Papír alapon részükre nem történik kézbesítés. Természetesen, amennyiben jelzik Hivatalunknak igényüket papír alapú értesítésre és csekkre, azokat külön megküldjük részükre.

Az iparűzési adó felezését (1%-ra történő csökkentését) február 25. napjáig a NAV rendszerén keresztül benyújtandó nyilatkozattal lehet kérni. A határidő lejártát, és a nyilatkozatok feldolgozását követően kerülnek megküldésre az őstermelők számlaegyenlegei papír alapon, valamint ügyfél- és cégkapun keresztül az egyéni- és társas vállalkozások egyenlegei. Az adó megfizetésének határideje egységesen 2021. március 16. Egyéni vállalkozó adózóink részére a papír alapú értesítés külön igénybejelentés alapján történik.

Ügyfélkapuval (magánszemélyek is!) és cégkapuval rendelkező adózóink számlaegyenlegeiket egyénileg is bármikor lekérdezhetik az ohp-20.asp.lgov.hu oldalon keresztül.

Részletek