Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2021. február 24. Mátyás napja
Üdvözöljük Kiszombor nagyközség honlapján

Tájékoztatás rendkívüli szünet elrendeléséről

Az Oktatási Hivatal döntése alapján a Kiszombori Karátson Emília Óvodában a járványhelyzet miatt rendkívüli szünet bevezetése vált szükségessé az alábbi csoportokban:

2020. december 2. és 2020. december 11. között a Bajnok csoportban,
2020. december 8. és 2020. december 18. között a Napraforgó, Napsugár és Ficánka csoportokban.

Türelmüket és együttműködésüket köszönjük! 

228/2020. (XII. 8.) KNÖT határozat

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Kiszombor Nagyközség Polgármestereként a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében a veszélyhelyzet idejére kapott felhatalmazás alapján eljárva az alábbi határozatot hozom.

 A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII.4.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2020. december 9. napjától a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény nappali ellátás keretében nyújtott, épületen belüli szolgáltatásait szüneteltetem azzal, hogy a szükséges nappali ellátást az ellátottak lakókörnyezetében vagy infokommunikációs eszközökön keresztül kell nyújtani.

 A korlátozó intézkedések visszavonásig érvényesek.

 Kiszombor, 2020. december 8.

Szirbik Imre
polgármester

  

 

Tájékoztatás tantermen kívüli, digitális munkarend elrendeléséről

 

Az Operatív Törzs 2020. november 24-i döntése alapján a Kiszombori Dózsa György Általános Iskolában a járványhelyzet miatt a felső tagozatos tanulóknak tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetése vált szükségessé.

A döntés értelmében 2020. november 26. és 2020. december 4. között az 5/a, 6/a, 6/b, 7/a, 7/b, 8/a és 8/b osztályaiban tantermen kívüli, digitális munkarendben folyik a nevelés-oktatás.

Az alsó tagozaton a tanítás megszokott munkarendben, az iskola épületében folyik.

A digitális munkarend ideje alatt a felső tagozatos diákoknak is biztosított az intézményi étkezés lehetősége. Amennyiben az étkezést igénybe kívánják venni, kérjük jelezzék az iskola felé. Az étel ételhordóban történő elszállításáról kérjük a szülők gondoskodjanak.

Türelmüket és együttműködésüket köszönjük!

  

 

Tisztelt Lakosok, Hozzátartozók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020 (XI.10.) Korm. rendelet értelmében

 a temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az 50 főt.

Kérjük, egészségünk védelmében szíveskedjenek maszkot viselni és a szociális távolságot betartani!

Kérünk mindenkit, hogy az előírt szabályokat tartsák be! Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk a településünk lakosainak egészségére!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

Tisztelt Kiszombori Lakosok!

A Kormány megalkotta a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletét a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről, amely az alábbi fontosabb intézkedéseket tartalmazza, ami településünk lakosságát is érinti.

A 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken, a maszk használata kötelező.

Mivel településünk lakosságszáma 10 000 főnél kevesebb, így ez a szabályozás településünk lakosaira nem vonatkozik, de az egészségünk védelme érdekében mindenkinek ajánlott. 

A veszélyhelyzettel kapcsolatos részletes szabályok a Magyar Közlöny 242. számában találhatók:

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/e35363d964683da1d1a8b57aa9220fe36dfb5f7f/megtekintes 

Kérek mindenkit, hogy az előírt szabályokat tartsák be, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk a településünk lakosainak egészségére.

 

Szirbik Imre
polgármester

  

Tisztelt Lakosság

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4-től ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedések az alábbiak:

 

Tisztelettel kérem községünk minden polgárát, hogy tartsuk be a veszélyhelyzet idejére hozott szabályokat.

Vigyázzunk egymásra!

Köszönöm az eddigi felelősségteljes hozzáállásukat!

 

Szirbik Imre
polgármester

 

Hírek
Tájékoztatás gépjárműadóról
2021-02-18

Ismételten felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy 2021. adóévtől a gépjárműadó a Nemzeti- Adó és Vámhivatal hatáskörébe került. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni.

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak határozatot a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent (csekket és számlaegyenleget továbbra is minden érintett kapni fog!)

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.

Részletek
Tisztelt Kiszombori Adózók!
2021-02-18

Tájékoztatjuk, hogy a napokban kézbesítésre kerülnek az adóegyenleg értesítők magánszemély adózóink részére. A megszokottól eltérően tehát, az idei évben először azok az Adózók kapják kézhez értesítéseiket, akiknek a 2021. évre nincs iparűzési adófizetési kötelezettségük.

Második körben a KATA adózást választó Adózóink kapják meg értesítéseiket, hivatali kapun keresztül, ügyfélkapura megküldve. Papír alapon részükre nem történik kézbesítés. Természetesen, amennyiben jelzik Hivatalunknak igényüket papír alapú értesítésre és csekkre, azokat külön megküldjük részükre.

Az iparűzési adó felezését (1%-ra történő csökkentését) február 25. napjáig a NAV rendszerén keresztül benyújtandó nyilatkozattal lehet kérni. A határidő lejártát, és a nyilatkozatok feldolgozását követően kerülnek megküldésre az őstermelők számlaegyenlegei papír alapon, valamint ügyfél- és cégkapun keresztül az egyéni- és társas vállalkozások egyenlegei. Az adó megfizetésének határideje egységesen 2021. március 16. Egyéni vállalkozó adózóink részére a papír alapú értesítés külön igénybejelentés alapján történik.

Ügyfélkapuval (magánszemélyek is!) és cégkapuval rendelkező adózóink számlaegyenlegeiket egyénileg is bármikor lekérdezhetik az ohp-20.asp.lgov.hu oldalon keresztül.

Részletek
Pályázati felhívás Kiszombor, Kossuth u. 13. sz. alatti ingatlan értékesítésére
2021-02-12

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 244/2020. (XII. 11.) KNÖT határozata alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakba: Nvtv.), valamint Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Vagyonrendelet) megfelelően

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
pályázati eljárás keretében történő értékesítésre meghirdeti
a tulajdonát képező 1170 hrsz-ú belterületi ingatlant, mely
természetben a 6775 Kiszombor, Kossuth utca 13. szám alatt található meg.

Az ingatlan nettó pályázati alapára (vételára):

14.000.000, - Ft,

azaz tizennégymillió forint,

melyet ÁFA-fizetési kötelezettség nem terhel (Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j. pontja alapján).

Pályázni ezen összeg, vagy e feletti összeg megajánlásával lehet a részletes pályázati felhíváshoz mellékelt adatlapon.

Részletek
Magyar Honvédség
2021-02-10

Tájékoztatás speciális önkéntes tartalékos szolgálatról

Részletek
Falugazdász ügyfélfogadása
2021-01-11

Tisztelt Gazdálkodók!

A falugazdász 2021. január 12-től kezdődően keddenként 8 és 16 óra között várja ügyfeleit Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében.

Fehér Attila
falugazdász
Tel:20/5102783

Részletek
Policemail hírlevél 2020.
2020-12-31

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója

Részletek
Könyvtári tájékoztató
2020-11-20

Kedves Olvasónk, Könyvtárhasználók!

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet értelmében

2020. november 11-től könyvtárunk ZÁRVA tart.

A koronavírus következtében kialakult veszélyhelyzet miatt a kiszombori
Közművelődési Könyvtár
(6775 Kiszombor, Szegedi u. 2/B főbejárat melletti ablakban)

KönyvAblak-ot

működtet, mely keretében (a zárvatartás alatt is) kölcsönözhetnek Olvasóink.

A KönyvAblak-os kölcsönzéskor az előzetes megrendelés utáni másnaptól bonyolítható le a könyvek visszaadása és átvétele.

(Kivéve a hétvégén és a Somogyi-könyvtárból érkező kérések, ezekről külön tájékoztatjuk Önöket.)

A szolgáltatás az alábbi időpontokban vehető igénybe:

kedd, szerda, péntek: 8.00-12.00 óráig
csütörtök: 12.00-15.00 óráig

 A szolgáltatást a könyvtár beiratkozott olvasói vehetik igénybe!

 

Részletek
Használt cikkel adás-vétele
2020-09-14

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
2020. augusztus 9-én (vasárnap)
06.00-12.00 óra között
és ezt követően minden hónap második vasárnapján 06.00-12.00 óra között

lehetőséget biztosít használt cikkek adás-vételére.

Helyszín:
Kiszombori Kistermelői Piac területe
(6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7.)

Minden eladót, vevőt és érdeklődőt szeretettel várunk!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Részletek
Műfüves labdarúgó pálya nyitvatartása 2020.
2020-09-03

A műfüves pályát 2020. szeptember 1-től minden kedd, szerda, csütörtök 16.30-19.30 óra között a Kiszombori Sportkör használja. A többi időpontban a pálya használatára előzetesen bejelentkezni a pályagondnoknál, az alábbi elérhetőségen lehet.
Klonka Istvánné: 30/349-0358

Részletek
Nonprofit Hagyomány Alapítvány
2020-06-05
Ha nincs munkája, ha változtatna, ha nem tudja, merre tovább, a megoldás CSAK a CsakPONT!
Részletek