Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2022. december 6. Miklós napja
Üdvözöljük Kiszombor nagyközség honlapján

 

 

  

 

TISZTELT KISZOMBORI LAKOSOK!

 

 Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. november 29-én (kedd) 16.30 órakor

a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.)

 Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek rendjéről, a település környezetének alakításában aktuális önkormányzati és lakossági feladatokról tárgyban

 

KÖZMEGHALLGATÁST tart

 

 A közmeghallgatásra minden érdeklődőt várunk.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

   PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2022. (VI. 28..) KNÖT határozata alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakba: Nvtv.), valamint Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Vagyonrendelet) megfelelően

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

pályázati eljárás keretében történő értékesítésre meghirdeti

a tulajdonát képező 3210 hrsz-ú, kivett, zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű ingatlant.

Az ingatlan nettó pályázati alapára (vételára):

443.000, - Ft,

azaz négyszáznegyvenháromezer forint,

melyet ÁFA-fizetési kötelezettség nem terhel (Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j. pontja alapján).

 

Részletek: 

http://www.kiszombor.hu/hirek/palyazati-felhivas-ingatlan-ertekesitesere.html 

 

 

  

  

 

Tájékoztató az avar és kerti hulladék égetésének tilalmáról

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225§-a értelmében a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején sem. Az ilyen – nyílt lángú – berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartása mellett történhet.

Kérjük az ingatlan tulajdonosokat, használókat szíveskedjenek a fenti szabályokat betartani!

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Önkormányzati tájékoztató a KATA szabályok változásáról

 

Az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvényt, az "új KATA" szabályai 2022. szeptember 1-én lépnek hatályba. A választásról szóló nyilatkozatot legkésőbb szeptember 25-ig kell benyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé. A 2022. szeptember 25-ig megtett nyilatkozat alapján az "új KATA" szerinti adóalanyiság 2022. szeptember 1-től jön létre.

        

A "régi KATA" - az "új KATA" törvény alapján - 2022. augusztus 31. napjával megszűnik. Ezzel együtt - a törvény erejénél fogva - megszűnik a "régi KATA" adózókra vonatkozó speciális, egyszerűsített helyi iparűzési adóalap-megállapítási módszer is. 

Az önkormányzati adóhatóság az adózási módot hivatalból lezárta, az időarányos adórész hivatalból törlésre került. Ebben a tekintetben az adózónak nincs külön bejelentési/bevallási kötelezettsége.

              

Teendők, miután a NAV-nál a kisadózó a vállalkozók tételes adóját választotta, és helyi iparűzési adóban is a tételes adózást választaná:

A kisadózó vállalkozók tételes adója nem váltja ki automatikusan az önkormányzat felé fizetendő helyi iparűzési adót, ezért az adózónak nemcsak a NAV-hoz, de a székhelye és telephelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság felé is egy egyszeri bejelentést kell tennie. Az "új KATA" szerinti adózási mód helyi iparűzési adóban történő alkalmazásának bejelentésére jogvesztő határidő áll rendelkezésre, ami 2022. adóév vonatkozásában 2022. október 15. A továbbiakban az „új KATA”  adóalap-megállapítás választását a vállalkozó  a kisadózó vállalkozók tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelenti be az adóhatóság számára. A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és az adóév február 15-ig jelentheti be, ha következő évtől az adó alapját nem fentiek szerint kívánja megállapítani.

 Az iparűzési bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatvány kizárólag elektronikus úton az Elektronikus Önkormányzati Portálról (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) nyújtható be az adózó vagy meghatalmazottja által, a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül. Az ügyintézés bejelentkezést és Kiszombor Nagyközség Önkormányzata kiválasztását követően az ÜGYINDÍTÁS menüben az Ágazat: "ADÓÜGYEK" és ügytípus "ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK" között "BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS" néven található űrlappal végezhető. 

Teendők, ha a kisadózó a vállalkozók tételes adóját nem választja a NAV-nál:

Azoknak az adózóknak, akik az "új KATA" feltételeinek nem tudnak megfelelni vagy nem kívánnak élni a lehetőséggel, 2022. évben nem keletkezik új bejelentési és bevallási kötelezettsége.  Ebben az esetben a 2023. május 31. napjáig benyújtandó 2022. adóévre vonatkozó 22HIPAK bevallásban szükséges elszámolni a 2022.09.01.-2022.12.31. közötti időszak iparűzési adóját. 

 

   LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Makó Város Önkormányzatával megkötött megállapodás alapján a fogorvosi ügyeleti ellátást 2022. április 1. napjától Makó Város Önkormányzatának Makó, Hollósy Kornélia utca 2/A szám alatti fogorvosi rendelőjében minden hétvégén és hétköznapra eső ünnepnapon napi 2 órában dr. Juhász Tamás fogorvos biztosítja. A fenti ügyeleti időben a szolgáltató csakis sürgősségi ellátást végezhet, egyéb beavatkozásokra egyéni finanszírozás mellett sincsen lehetőség.

                                                                       Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

  

Hírek
PoliceMail hírlevél 2022
2022-12-01

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőrfőkapitánység Bűnügyi Igazatóság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatói

Részletek
Pályázati felhívás ingatlan értékesítésére
2022-11-10

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2022. (VI. 28..) KNÖT határozata alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakba: Nvtv.), valamint Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Vagyonrendelet) megfelelően

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

pályázati eljárás keretében történő értékesítésre meghirdeti

a tulajdonát képező 3210 hrsz-ú, kivett, zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű ingatlant.

Az ingatlan nettó pályázati alapára (vételára):
443.000, - Ft,
azaz négyszáznegyvenháromezer forint,

melyet ÁFA-fizetési kötelezettség nem terhel (Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j. pontja alapján).

Részletek
Ebzárlat és legeltetési tilalom 2022. október
2022-09-21

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya Csongrád-Csanád megye teljes közigazgatási területére
2022. október 1. napjától kezdődően 2022. október 21. napjával bezárólag
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

Részletek
Nevelőszülői toborzó
2022-09-12

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató

Részletek
Gázszolgáltatási szünet 2022.09.15.
2022-08-22

KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy az FGSZ Földgázszállító Zrt. 

2022. 09.15-én 09:00 - 2022.09.15-én 17:00 közötti időszakban 

Kiszombor

településen minden gázmérővel rendelkező felhasználót érintően az üzemeltetésben lévő földgázszállító gázvezeték rendszeren gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végez.
A földgázelosztó hálózatban, műszaki-biztonsági szempontból szükséges minimális gáznyomást biztosítunk.
Tisztelettel kérjük az érintett felhasználókat, hogy a veszélyhezet megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében a fentiekben jelzett időszakban a gázvételezést szüneteltetni szíveskedjenek.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

Részletek
Határvadász toborzás
2022-07-21

Az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolására a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltségen is rendelkezésére állnak az érdeklődőknek és a jelentkezőknek.

Részletek
Közművelődési kerekasztal
2022-07-15

Közművelődési Kerekasztal

Részletek
Óvodapedagógus álláshely
2022-07-01

Kiszombori Karátson Emília Óvoda

Részletek
Önkéntes Katonai Szolgálat (ÖKSZ) tájékoztató
2022-06-27

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 12. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda irodavezetőjének tájékoztatója.

Részletek
Ingyenes energetikai tanácsadás
2022-04-20

Ingyenesen nyújt energiamegtakarítási tanácsokat a Magyar Mérnöki Kamara állampolgároknak és vállalkozásoknak.
Az energiahatékonyságról szóló törvény változása többek között azt a célt szolgálja, hogy a nagyvállalatok és az önkormányzati és állami szervek energiahatékonyabb működése mellett a lakossági érdeklődők és a kisvállalkozói szektor is segítséget kapjon az energiahatékonysági beruházások megvalósításához.

Jelentkezni a https://www.mmk.hu/tanacsadas/?page_id=202 címen elérhető elektronikus űrlap kitöltésével lehet. Továbbá honlapunkon bővebb információ is található az alábbi linken: https://www.mmk.hu/tanacsadas/.

Részletek
Kormányablak busz
2022-04-20

Kormányablak busz

2022. május hónaptól újra indul a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat (kormányablak busz). A kormányablak busz Kiszomboron

minden hónap második hétfőjén 9:00 és 12:00 óra között a

kiszombori orvosi rendelő melletti parkolóban (Kiszombor, Szegedi u. 2. szám alatt) várja ügyfeleit, ahol a települési ügysegédek szolgáltatásai teljes körűen elérhetőek lesznek, ezen felül pedig további ügyek is elintézhetőek lesznek helyben.

Részletek
2022. I. vegyszeres gyomirtás
2022-04-08

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged által kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet a csatolt ütemezés szerint a 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet alapján, amely Kiszombor bel és külterületét is érinti.

Részletek