Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2024. július 15. Henrik, Roland napja
Civil szervezetek
„Kiszomborért″ Alapítvány
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

 

kzalap.gif

„Kiszomborért″ Alapítvány
Az alapítvány bírósági bejegyzése 1991. május 8-án történt meg közhasznú szervezetként a 121. sorszám alatt.
 
Az alapítvány székhelye: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
Az alapítvány típusa: közalapítvány
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:  
 
 • Tudományos tevékenység, kutatás
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • kultuárlis örökség megóvása
 • műemlékvédelem
 • környezetvédelem
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet
 • sport, a munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével
   
Az alapítvány alapítója: Kiszombor Község Önkormányzata
6775 Kiszombor, Nagszentmiklósi u. 8.
   
Az alapítvány időtartama: határozatlan időre szól
   
Az alapítvány célja:  
 
 • Kiszombor község fejlődésének elősegítése, a lakókörnyezet szebbé, jobbá tétele,
 • az önkormányzati intézmények tárgyi ellátottságának fejlesztése,
 • gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok, közművelődés, tudományos, művészeti tevékenység, valamint sport támogatása,
 • a közösség érdekében öntevékeny módon résztvevők elismerése.
   
   
   
Az alapítvány Kuratóriumának elnöke 2007-ig Barna Gyula, majd 2007 tavaszán Endrész Erzsébetet választotta erre a feladatra Kiszombor község Képviselő-testülete.
 
A Kuratórim tagjai:  
  Bíró Sámuelné
  Csehné Szűcs Erzsébet
  Gazsi Gábor
  Haklik János
  Kormányos Antal
  Dr. Szilágyi Dezső
  Szabó Ignác
Az elnök által összehívott kuratóroim évente kétszer, illetve szükség szerint ülésezik, döntéseiket egyszerű szótöbbséggel hozzák.
 
Az alapítvány évente közhasznúsági jelentést készít, amelyet újságban (Kiszombori Híradó), illetve a község honlapján nyilvánosságra hoz.
   
Kiszombor, 2010. január 17.
  Endrész Erzsébet, elnök
   
   

Tájékoztatás a „Kiszomborért″ Alapítvány közhasznúsági tevékenységéről
 
Alapítványunk az 1998. augusztus 5-én keltezett végzés alapján közhasznú minősítést nyert. Munkánkat az Alapító Okiratban foglaltak szerint végezzük.
 
Az alapítványunk alapító okirat szerinti tevékenysége:  
 
 • nevelés, oktatás, képességfejlesztés
 • kulturális örökség megóvása
 • műemlékvédelem
 • környezetvédelem
   
Alapítványunk bevételei csekélyek, a SZJA 1%-ára és kisebb adományokra számíthatunk.  
 
Az alapítvány tevékenysége alakulástól 2007-ig:      
 
 
 
 • II. világháború áldozatainak emlékére emlékmű állítása a község főterén. A község áldozatainak felkutatása
 • A község díszpolgárainak emlékpakettel történő köszöntése.
 • A község néptánc csoportjának támogatása.
 • Az első iskola emlékére emlékhely állítása a község főterén.
 • Pályázati kiírás Kiszombor történetének megírására. Az egy pályamű jutalmazása.
 • Szent János-kút állítása a község főterén.
 • Az I. világháborús emlékmű felújítása.
 • A II. világháborúban elesett névtelen hősök emlékére emlékhely állítása.
 • Irodalmi Est támogatása.
 • Erdélyi Béla: Hatvan éve történt című kiadványának kiadása.


 
  Tevékenységünk 2007 óta:  
 
 • 2007-ben alapítványunk gondozásában kiadásra került a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör kezdeményezésére létrejött Kis zombori füzetek két száma. A kiadványt a községi önkormányzat és a község lakossága támogatta.
 • Minden évben pályázunk alapítványunk támogatására.
 • A millenniumi emlékmű tábláinak feliratait Bábel Józseffel felújíttattuk, a terep rendezését és a keresztfestést az önkormányzat végezte.
 • Tagjaink bekapcsolódnak a Magyar Közút Kht. szemétgyűjtő akcióiba a környezetünk védelme érdekében
  Megjelentettünk egy 8 darabból álló képeslapsorozatot, amely Kiszombor jeles épületeit ábrázolja.
 • Pályázaton nyertünk pénzösszeget helyi előadás tartására, amely 2007 decemberében a képeslapsorozat bemutatóján meg is valósult.
 • Új pecsétet készíttettünk. Elkészült a logónk is.
 • Az Imperial Kft.-vel termékbemutatót szerveztünk, amely támogatással bevételünket növeltük.
 • Részt vettünk 2007-ben a Zenés Nyári Esték szervezésében is, adományokat gyűjtöttünk e célra.
 • Márton-napi vigasságok mottóval részt vettünk a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör és a Marosvidék Baráti Társaság rendezvényén a Rónay-kúriában, erősítve így a civil szervezetek közötti együttműködést.
 • Pályázatot írtunk ki Az én falum címmel. A pályázók tárgyjutalmat vehettek át a falunap előestéjén.
 • A község kulturális életébe is bekapcsolódunk: az önkormányzat, a Kiss Mária Honismereti Kör, és a Rónay-kúria támogatásával Molnár Dixieland-estet szerveztünk 2008-ban.
 • Az iskolai községi rendezésű Irodalmi Estet, amelyen községünk versmondói lépnek fel, minden évben támogatjuk.
  Lakossági SZJA 1%-ának felajánlásából 211.000,- Ft-ot utalt át részünkre az APEH 2008-ban.
 • 2009-ben 158.000,- Ft-ot kaptunk ugyanilyen forrásból.
 • 2009 októberében átadtuk azt az emlékszobát, amelyet a Kuratórium az 1% támogatás felhasználásával tudott megvalósítani. A Rónay-kúria étteremben került kialakításra a falu földbirtokosainak emlékére állított szoba. A régi bútorokat, tárgyakat megvásároltuk, majd restauráltattuk.

 

Kiszombor, 2010. január 17. Endrész Erzsébet, a Kuratórium elnöke
Endrész Erzsébet, a Kuratórium elnöke

A „Kiszomborért” Alapítvány számára az idén is felajánlható a SZJA 1 %-a.

Adószámunk: 19082930-1-06

Köszönjük támogatásukat.

Endrész Erzsébet, elnök
 
Tájékoztatás a „Kiszomborért” Alapítvány 2012. évi közhasznúsági tevékenységéről 
Tájékoztatás a „Kiszomborért” Alapítvány 2011. évi közhasznúsági tevékenységéről 
Tájékoztatás a „Kiszomborért” Alapítvány 2010. évi közhasznúsági tevékenységéről
Tájékoztatás a „Kiszomborért” Alapítvány 2009. évi közhasznúsági tevékenységéről
Tájékoztatás a „Kiszomborért” Alapítvány 2008. évi közhasznúsági tevékenységéről

 Tájékoztatás a „Kiszomborért” Alapítvány 2012. évi közhasznúsági tevékenységéről
 
2012_img235.jpg
2012_img236.jpg
2012_img237.jpg
2012_img238.jpg
2012_img239.jpg
 
 
 
Tájékoztatás a „Kiszomborért” Alapítvány 2011. évi közhasznúsági tevékenységéről
 2011_kiszomborert_1.jpg
2011_kiszomborert_2.jpg
2011_kiszomborert_3.jpg
2011_kiszomborert_4.jpg
2011_kiszomborert_5.jpg
 
 

Tájékoztatás a „Kiszomborért” Alapítvány 2010. évi közhasznúsági tevékenységéről

 
Alapítványunk az 1998. augusztus 5-én keltezett végzés alapján közhasznú minősítést nyert.

Munkánkat az Alapító Okiratban foglaltak szerint végezzük.

Az alapítványunk alapító okirat szerinti tevékenysége:


- nevelés, oktatás, képességfejlesztés
- kulturális örökség megóvása
- műemlékvédelem
- környezetvédelem


Alapítványunk bevételei csekélyek, a SZJA 1%-ára és kisebb adományokra számíthatunk.
2010. évben a következőket tettük az anyagi lehetőségeinkhez mérten:


- Községi Irodalmi Est támogatása –10 700,- Ft
- A Dózsa György Általános Iskola március 15-ei vetélkedőjének támogatása, jutalmazás
12 200,- Ft
- Koszorúzások nemzeti ünnepeinken - 10000,- Ft
- Rónay-emlékszoba – Lőrincz Mária Magdolna adománya - új szék restaurálása- 20 000,- Ft
-II. világháborús emlékmű felújítási munkálatai: 104 000,- Ft
-Borsi Sándor Kiszombor látnivalói makett készítése: 152 658,- Ft
-Turistatérkép készítése  40 000,- Ft
-A Dózsa György Általános Iskola honismereti versenyének támogatása: 14760,- Ft
-Leader tagsági díja 12 000,- Ft.


Nyító egyenlegünk 2009. január 1-jén:

1.420 556,- Ft

Bevételünk:


Képeslapok forgalmazásából adomány Gazsi Gábor: 13.200,- Ft
SZJA 1%-ból: 205 572,- Ft

Kamat: 12.773,- Ft
Összesen: 231 545,- Ft


Kiadásunk:

389 403,- Ft

Záró egyenlegünk 2010. december 31-én:

1.269 145,- Ft

Közhasznúsági jelentés 2.

 


Nyilatkozat


A „Kiszomborért” Alapítvány képviselőjeként nyilatkozom, hogy alapítványunk 2010. évben költségvetési támogatásban nem részesült, és egyetlen központi költségvetési szervtől nem kapott támogatást.


Közhasznúsági jelentés 3.

A „Kiszomborért” Alapítvány képviselőjeként nyilatkozom, hogy alapítványunknak 2010. évben nem volt alkalmazottja, foglalkoztatottja. Az alapítvány vezető tisztségviselői munkájukat ellenszolgáltatás nélkül végezték. Személyi jellegű (pl.: bérköltség, megbízási díjak, tiszteletdíjak) ráfordításai nem voltak.

Kiszombor, 2011. május  17.

Endrész Erzsébet, a Kuratórium elnöke

   
   

 

Tájékoztatás a „Kiszomborért” Alapítvány 2009. évi közhasznúsági tevékenyéségről

 

Alapítványunk az 1998. augusztus 5-én keltezett végzés alapján közhasznú minősítést nyert. Munkánkat az Alapító Okiratban foglaltak szerint végezzük.

Az alapítványunk alapító okirat szerinti tevékenysége:

- nevelés, oktatás, képességfejlesztés
- kulturális örökség megóvása
- műemlékvédelem
- környezetvédelem

Alapítványunk bevételei csekélyek, a SZJA 1%-ára és kisebb adományokra számíthatunk.
2009. évben a következőket tettük az anyagi lehetőségeinkhez mérten:

- Községi Irodalmi Est támogatása - különdíj 4000,- Ft
- A Dózsa György Általános Iskola március 15-ei vetélkedőjének támogatása, jutalmazás 12000,- Ft
- Koszorúzások nemzeti ünnepeinken - 10000,- Ft
- Rónay-emlékszoba létrehozása, tárgyak vásárlása, restaurálás - 489126,- Ft
2009. októberében átadtuk azt az emlékszobát, amelyet a Kuratórium az 1%-ok felhasználásával tudott megvalósítani.

Nyító egyenlegünk 2009. január 1-jén:

1.788.663,- Ft

Bevételünk:

Képeslapok forgalmazásából adomány Gazsi Gábor: 10.100,- Ft
SZJA 1%-ból: 158.406,- Ft
Vízmű támogatása: 50.000,- Ft
Kamat: 14.735,- Ft
Összesen: 234.000,- Ft

Kiadásunk:

581.000,- Ft

Záró egyenlegünk 2009. december 31-én:

1.420.556,- Ft

Közhasznúsági jelentés 2.

Nyilatkozat

A „Kiszomborért” Alapítvány képviselőjeként nyilatkozom, hogy alapítványunk 2009. évben költségvetési támogatásban nem részesült, és egyetlen központi költségvetési szervtől nem kapott támogatást.

Közhasznúsági jelentés 3.

A „Kiszomborért” Alapítvány képviselőjeként nyilatkozom, hogy alapítványunknak 2009. évben nem volt alkalmazottja, foglalkoztatottja. Az alapítvány vezető tisztségviselői munkájukat ellenszolgáltatás nélkül végezték. Személyi jellegű (pl.: bérköltség, megbízási díjak, tiszteletdíjak) ráfordításai nem voltak.

Kiszombor, 2010. május 17.

Endrész Erzsébet, a Kuratórium elnöke

 

 


 Tájékoztatás a „Kiszomborért” Alapítvány 2008. évi közhasznúsági tevékenységéről
kiszomborert_700.jpg
kiszomborert2_700.jpg
kiszomborert3_700.jpg

 

Letölthető állományok
Vissza