Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2024. május 21. Konstantin napja
Hírek
TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
2023-07-12

TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján megtalálható tájékoztatás (https://www.katasztrofavedelem.hu/50/tuzveszelyes-tevekenysegre-vonatkozo-szabalyok) szerint a szabadtéri égetéssel kapcsolatosan főszabály az, hogy tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabály külön megengedi.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225. § (1) bekezdése kimondja, hogy ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

 Háztartási hulladékot (műanyagot, gumit, stb.) égetni sem belterületen, sem külterületen nem szabad, még tüzelő- és fűtőberendezésben elégetni is TILOS!

 Belterületen növényi hulladékot égetni csak abban az esetben lehet, ha van erre vonatkozó önkormányzati rendelet, és akkor is csak a rendeletben meghatározott időpontokban és feltételek mellett.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának nincs hatályban lévő, az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelete, ennek megfelelően Kiszombor belterületén növényi hulladék égetése TILOS!

 Az otthoni sütés-főzés, bográcsozás természetesen továbbra is megengedett, viszont itt is ügyelni kell az alapvető tűzvédelmi szabályok betartására. Fontos, hogy a szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül! Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról, vízről, homokról! Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám! Hasonlóan fontos, hogy csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani! A tűzrakás helyének kiválasztásakor is körültekintőnek kell lennünk, hogy ne legyenek a közelben könnyen lángra kapó éghető anyagok, legyen az akár ruhanemű, száraz avar, gallyak, vagy hulladék. Arra is ügyelni kell, hogy szeles időben ne gyújtsunk tüzet, hisz ilyenkor a lángok könnyen továbbterjedhetnek.

 Fokozott tűzveszély időszaka

Fokozott tűzveszély időszakában (korábbi megnevezés szerint: „tűzgyújtási tilalom” idején) tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A szabadtéri tüzek kialakulását a legtöbb esetben az emberi hanyagság, gondatlanság eredményezi. Tüzet nem csak a jogszabályok megszegésével és a szándékos égetéssel idézhetünk elő, hanem apró figyelmetlenséggel is, ami könnyen tragédiához vezethet. Egy rossz helyen eldobott gyufa, egy el nem oltott cigarettacsikk rengeteg kárt okozhat a természetben, de hasonlóan veszélyes lehet az is, ha a hulladékokat nem a kijelölt helyre dobjuk el.

 Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

 

Vissza