Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2021. február 24. Mátyás napja
Hírek
Pályázati felhívás Kiszombor, Kossuth u. 13. sz. alatti ingatlan értékesítésére
2021-02-12

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 244/2020. (XII. 11.) KNÖT határozata alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakba: Nvtv.), valamint Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Vagyonrendelet) megfelelően

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
pályázati eljárás keretében történő értékesítésre meghirdeti
a tulajdonát képező 1170 hrsz-ú belterületi ingatlant, mely
természetben a 6775 Kiszombor, Kossuth utca 13. szám alatt található meg.

Az ingatlan nettó pályázati alapára (vételára):

14.000.000, - Ft,

azaz tizennégymillió forint,

melyet ÁFA-fizetési kötelezettség nem terhel (Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j. pontja alapján).

Pályázni ezen összeg, vagy e feletti összeg megajánlásával lehet a részletes pályázati felhíváshoz mellékelt adatlapon.

Letölthető állományok
Vissza