Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2020. május 27. Hella napja
Hírek
Felhívás parlagfű mentesítésre 2019.
2019-06-19
Felhívás

 

A parlagfű Magyarországon a legnagyobb területen előforduló és legelterjedtebb gyomnövény, melynek egészségügyi és gazdasági károsító hatása rendkívül jelentős. Ezért kérjük a lakosságot, hogy mindannyiunk egészségének védelme érdekében akadályozzuk meg a parlagfű terjedését.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§ (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a védekezési kötelezettségüket teljesíteni belterületen a jegyző, külterületen a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya közérdekű védekezést rendel el, melynek költségei az ingatlan tulajdonosát, használóját terhelik.

Ezzel egyidejűleg a kötelezettségüket megszegőkkel szemben a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya növényvédelmi bírságot szab ki.

Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a feni kötelezettségüknek tegyenek eleget, hisz a parlagfű mentesség mindannyiunk közös érdeke.

Vissza