Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2024. május 21. Konstantin napja
Hasznos információk
Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2012-07-24
2012-07-24
Szociális Gondozási Központ szolgáltatásai

KISZOMBORI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

eeszikep.jpg


SEGÍTHETÜNK? SEGÍTHETÜNK!
Ismerje meg és vegye igénybe szolgáltatásainkat!


NAPPALI ELLÁTÁS - IDŐSEK KLUBJA


Kedves kiszombori lakos, miért ülne otthon egyedül várva, hogy valaki meglátogatja? Közösségben a kedvenc tv sorozatát, vagy sportműsorát is szórakoztatóbb nézni, de még a kávézás, az ebéd is jobban esik, ha nem egyedül, hanem családias légkörben fogyasztja el.
Térjen be hozzánk egy jó beszélgetésre! Látogassa meg a Területi Gondozási Központ IdŐsek Klubját!
A klubot igénybe vehetik az idŐskorúak, továbbá átmeneti, vagy rendszeres szociális járadékban, rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági járadékban részesülŐ nagykorú lakosok.


A Klub nyújtotta programok és szolgáltatások

•    ebédeltetési lehetŐség
•    kirándulások
•    szervezett közös programok
•    jeles napokról megemlékezés, névnapi, születésnapi köszöntŐ

 

A Klubtagok által ingyenesen igénybe vehetŐ szolgáltatások


•    családias légkör, kényelmes pihenés
•    beszélgetések, kártyázás, társasjáték
•    napi-, és hetilapok, rádió, tv, videó
•    népdalkör, kézimunka
•    segítség hivatalos ügyintézésben
•    egészségmegŐrzŐ elŐadások
•    vérnyomás-, és vércukorszintmérés
•    ülŐtorna


HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS


E szolgáltatást igénybe vevŐ személyt a saját lakókörnyezetében segítjük ahhoz, hogy az önálló életvitelt megtarthassa.
Ennek keretében alapvetŐ gondozási, ápolási feladatok elvégzésében nyújtunk segítséget, valamint közreműködés az önálló életvitel fenntartásában az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek ellátásban.
Szolgáltatások


•    segítségnyújtás a napi személyes higiénia elvégzésében
•    kisebb háztartási feladatok ellátása (bevásárlás, takarítás, mosás, vasalás)
•    közreműködés gyógyszer felíratásában, kiváltásában, kapcsolattartás a házi orvossal
•    segítség hivatalos ügyintézésben

A szolgáltatás díja önkormányzati rendelet alapján kerül megállapításra.


JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A jelzŐrendszeres házi segítségnyújtást a Makói Kistérség Többcélú Társulása keretén belül Makó város látja el. Az ellátotti létszám telített, új felvétel csak üresedés esetén lehetséges.

ÉTKEZTETÉS

Napi egyszeri meleg étkeztetés szolgáltatása az igénylŐk részére, akik koruk, egészségi állapotuk miatt önmaguk, vagy eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Szolgáltatásaink igény szerint

•    a meleg étel helyben elfogyasztása
•    az igénylŐ saját maga szállítja el
•    egészségi állapottól függŐ házhoz szállítás

Meleg étel a hét minden napján, kiszállítás hétfŐtŐl szombatig vehetŐ igénybe.
Az ebéd és kiszállítási térítési díja rendelet alapján jövedelemtŐl függŐen egyénre szabottan megállapított.
ÉrdeklŐdni lehet a szolgáltatásokról, részletes felvilágosítást nyújtunk az igénybevétel feltételeirŐl.

ElérhetŐségeink

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
6775 Kiszombor, Óbébai u. 11.,
Tel.: 06-62/297-074
E-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com

Nyitva tartás: HétfŐ-péntek: 8-16

Vissza