Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2022. augusztus 15. Mária napja
Pályázatok
Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem
Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem
2022-04-19

Kedvezményezett neve: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
Projekt címe: „Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem”
Megítélt támogatás: 400 000 000,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00017
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.03.30.

Projekt bemutatása

A projekt átfogó célja az éghajlat változáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés-, és kezelése belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítása.
Specifikus célok: belvízbiztonság megteremtése, a csapadék és belvízelvezető csatornák fejlesztése.

A projekt szakmai-műszaki tartalma:

József Attila, Petőfi Sándor, Deák Ferenc, Hunyadi, Zöldfa, Áchim András, Börcsök Andor utcai csapadékcsatornák: a meglévő csapadékcsatornák nyomvonalában a bejárók felbontásra kerülnek. A szivárgós, vízvisszatartós kivitelű mederburkolat a bejárókban is átvezetésre kerül 5 tonna tengelyterhelésű fedlappal.

Rákóci Ferenc és Kör utcai csapadékcsatornák: a meglévő csapadékcsatornák nyomvonalában a bejárók felbontásra kerülnek. A szivárgós, vízvisszatartós kivitelű mederburkolat a bejárókban 5 tonna, az útátvezetésekben 10 tonna tengelyterhelésű fedlapokkal kerül beépítésre.

Szegedi utcai csapadékcsatornák: a meglévő csapadékcsatorna nyomvonalában a bejárók felbontásra kerülnek. A szivárgós, vízvisszatartós kivitelű mederburkolat a bejárókban is átvezetésre kerül 5 tonna tengelyterhelésű fedlappal. A Művelődési ház előtt a parkolót nem érintve padkafolyóka kerül beépítésre, 64m hosszan.

Azokon a településrészeken, ahol a talajtani feltételek és az utcák lehetővé tették a nyílt, mederburkolattal ellátott csapadékvíz hálózat felújítása, pótlása valósul meg, mintegy 6.220 méter hosszban.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

Vissza