Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2020. szeptember 30. Jeromos napja
Pályázatok
Belvíz és helyi vízkár csökkentése Kiszomboron
Belvíz és helyi vízkár csökkentése Kiszomboron
Kedvezményezett neve: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Projekt címe: „Belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése Kiszomboron” Megítélt támogatás: 199 999 994,- Ft Támogatás mértéke: 100% Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00018 Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31.

Projekt bemutatása:
A projekt során Kiszombor nagyközségben 6560 m hosszúságú vízelvezető csatorna kerül fejlesztésre, záportó bővítéssel. A projekt célja - Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés-, és kezelés előmozdítása érdekében belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítása, a környezet biztonságának növelése, környezet állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, további környezeti káresemények megelőzése, a települési csapadék-és belvízbiztonság megteremtése és fokozása. A tervezett nyílt földmedrű csapadékvíz-csatornák, a Záportározó bővítés a maximális helyben tartás, a beszivárogtatás, a nyári száraz időszakban jelentkező csökkenő talajvízszinteket kedvezően befolyásolja illetve szintentartja. Befogadó a „Vályogos” tó (záportó), amely helyi védettség alatt álló terület.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 

Összefoglaló a kivitelezés munkálatok 25 %-os készültségének elérésekor.
A közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezőjével a Délút Kft.-vel (6750 Algyő, Kastélykert út 171.) 2017. október 12-án történt meg a Vállalkozási szerződés megkötése. A munkaterület átadását követően a munkálatok a Vályogos tó kotrásával kezdődtek, majd a Kör, Óbébai, Nagyszentmiklósi, Tisza, Szegedi utcában csatornaépítéssel folytatódtak.

Kiszombor, 2018.02.28.

 

Összefoglaló a kivitelezés munkálatok 50 %-os készültségének elérésekor.

Csatornaépítéssel érintett utcák: Kör, Óbébai, Nagyszentmiklósi, Tisza, Szegedi, Csatorna és Nagyatádi, valamint a Kerektói csatorna. A záportó kotrása folyamatos.
A kivitelezés során bizonyos utcaszakaszokon a keresztező közművek (víz, szennyvíz, hírközlés) magassági helyzete miatt műszaki tartalom változás vált szükségszerűvé, melyet kivitelező a Kedvezményezett Önkormányzat felé elfogadásra bejelentett. A változások a műszaki ellenőr jóváhagyása után elfogadásra kerültek.

Kiszombor, 2018.04.27.

 

Összefoglaló a kivitelezés munkálatok 75 %-os készültségének elérésekor.

A Vályogos tó kotrása befejeződött, a tereprendezési utómunkáltok vannak hátra. A csatornaépítés minden érintett utcában folyamatos, befejezéshez közeledik.
A műszaki tartalom változásból eredő pótmunkák miatt a kivitelezési összeg megnövekedett, ehhez a Képviselő-testület a szükséges plusz forrást biztosította. A pótmunkák, valamint a kivitelezési határidő változtatása miatt a Vállalkozási szerződés módosítására volt szükség.     

Kiszombor, 2018.05.31.

 

Összefoglaló a kivitelezés munkálatok 100 %-os készültségének elérésekor.

A kivitelező Délút Kft 2018.08.28-án a munkálatokat készre jelentette. A kivitelezés fő műszaki tartalma:
Az alap kivitelezési szerződésben:
Csapadékcsatorna építés, felújítás Kiszombor belterületén az alábbi utcákban: Sz. István tér, Szegedi u, Kör u, Óbébai u, Csatorna u, Nagyszentmiklósi u, Tisza u, Nagyatádi u, Arany J u. Vályogos tó kotrása.
-    Gravitációs nyílt földmedrű csatorna 3301 m hosszon.
-    Gravitációs nyílt burkolt csatorna 899 m hosszon
-    Gravitációs zárt csatorna 664 m hosszon
-    Vályogos tó kotrása: 5200 m3
A kiegészítő építési beruházások vonatkozásában:
-    Puffertároló akna építése a Nagyszentmiklósi utcában
-    Földmedrű árkok burkolása

A műszaki átadás-átvételi eljárás 2018.09.06-án megtörtént. A műszaki ellenőr nyilatkozata alapján a létesítmények I osztályú minőségben határidőre elkészültek. A rendeltetésszerű üzembiztos használat biztosított.
A megrendelő Önkormányzat az elkészített létesítményeket további üzemeltetésre átvette.

Kiszombor, 2018.09.13.

Letölthető állományok
Vissza