Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2020. január 27. Angelika napja
Munkaterv

KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. évi
MUNKATERVE


A képviselő-testület munkaterv szerinti üléseinek tervezett időpontja: minden hónap utolsó keddi napja. (SZMSZ 9. § (2) bek.)

A testületi ülések kezdeti időpontja délelőtt 9.00 óra, állandó napirendi pontjai:
1. Polgármesteri jelentés.
Előadó: polgármester

2. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.
Előadók: polgármester, jegyző

JANUÁR 29.
3. A képviselő-testület 2019. évi munkaterve.
Előadók: polgármester, jegyző

4. Az óvodai beiratkozás időpontjának és a nyári zárvatartás meghatározása. (Nkt. 83. § (2) bek. b) pontja)
Előadók: polgármester, óvodavezető

5. A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározása. (Gyvt. 43. § (4) bek.)
Előadók: polgármester, KSZGYI vezető

6. Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. (Njtv. 80. § (2) bek.)
Előadó: polgármester 

FEBRUÁR 12. 
3. A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet megvitatása. (Áht. 24. § (3) bek.)
Előadók: polgármester, jegyző

FEBRUÁR 26.

3. Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2019. költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározása. (Áht. 29/A. §)
Előadó: polgármester 

4. A 2019. évi költségvetési rendelet rendelet megalkotása. (Áht. 24. § (3) bek.)
Előadók: polgármester, jegyző

5. Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 8/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Előadók: polgármester,  jegyző

6. A polgármester szabadság-ütemezésének jóváhagyása. (Kttv. 225/C. § (2) bek.)
Előadó: polgármester

7. A 2019. évi közművelődési rendezvényterv elfogadása. (17/2010. (VII.28.) KNÖT rendelet 12. §)
Előadók: polgármester,  művelődésszervező

MÁRCIUS 26.
3. A rendészeti szervek beszámolója a településen végzett tevékenységükről. (Rtv. 8.§ (4) bek.)
Előadók: kapitányságvezető, őrsparancsnok, határrendészeti kirendeltségvezető, tűzoltóparancsnok, Kiszombori Polgárőr Egyesület elnöke

4. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása. (Kbt. 42. § (1) bek.)
Előadók: polgármester, jegyző

ÁPRILIS 30.

3. Tájékoztatás a közmunkaprogram tapasztalatairól, valamint Kiszombor munkaerőpiaci helyzetéről.
Előadók: polgármester, Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály vezetője, Foglalkoztatási Paktum Iroda szakmai vezetője

MÁJUS 28.

3. A 2018. évi költségvetés teljesítéséről szóló pénzügyi beszámoló. (Áht. 91. § (1) bek.)
Előadók: polgármester, jegyző

4. A 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentés és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása. (Bkr. 49. § (3a) bek.)
Előadók: polgármester, jegyző

5. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról szóló beszámoló Kiszombor nagyközség területén. (Gyvt. 96. § (6) bek.)
Előadók: polgármester, KSZGYI vezető

6. A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény beszámolója a 2018. évi tevékenységéről. (Szt. 92/B. § (1) bek. d) pont, Gyvt. 104. § (1) bek. e) pont)
Előadó: KSZGYI vezető

7. Tájékoztató Kiszombor nagyközség egészségügyi alapellátásának működéséről.
Előadók: polgármester, háziorvosok, fogorvos, védőnők

8. A Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2019/2020-as nevelési évben indítanó óvodai csoportok számának meghatározása. (Nkt. 83. § (2) bek. d) pont)
Előadók: polgármester, óvodavezető

JÚNIUS 25.
3. Kiszombori Karátson Emília Óvoda tájékoztatója a 2018/2019-es nevelési évről.
Előadó: óvodavezető

4. Tájékoztató a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiszombori feladatellátásáról, az iskola működtetésének tapasztalatairól.
Előadó: tankerületi igazgató

5. Szakmai tájékoztató a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár és Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer által nyújtott 2018. évi szolgáltatásáról. (39/2013. (V.31.) EMMI rend. 7. § (5) bek.)
Előadók: polgármester,  Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár munkatársa

6. Tájékoztató a településen folyó könyvtári tevékenységről. (39/2013. (V.31.) EMMI rend. 7. § (5) bek.)
Előadók: polgármester,  könyvtáros

7. Tájékoztató a településen folyó közművelődési tevékenységről.
Előadók: polgármester, művelődésszervező 

FALUGYŰLÉS (Mötv.53. § (3); SZMSZ 41. § (1) bek.)
Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.
Előadó: polgármester

JÚLIUS HÓ (Szünet)

AUGUSZTUS 27.

3. Tájékoztató a 2019. évi költségvetés első félévi helyzetéről.
Előadók: polgármester,  jegyző

SZEPTEMBER 24.

3. Tájékoztató a Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatalának a településen végzett tevékenységéről.
Előadók: polgármester, járási hivatalvezető

OKTÓBER HÓ (önkormányzati választások - Alakuló ülés)

NOVEMBER 26.
3. A helyi adórendeletek felülvizsgálata.
Előadók: polgármester, jegyző

4. Temetői díjmértékek felülvizsgálata. (Ttv. 40. § (3) bek.)
Előadók: polgármester, jegyző

5. Beszámoló a Kiszombori Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. (Mötv.81. § (3) bek. f) pont)
Előadó: jegyző

6. Tájékoztató Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek rendjéről, a település környezetének alakításában aktuális önkormányzati és lakossági feladatokról.
Előadók: polgármester, ügyintéző

NOVEMBER HÓNAPBAN KÖZMEGHALLGATÁS (Mötv.54. §; SZMSZ 40. §)
7. Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek rendjéről, a település környezetének alakításában aktuális önkormányzati és lakossági feladatokról szóló tájékoztató ismertetése.
Előadó: polgármester

DECEMBER 10.
3. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása. (Áht. 25. §)
Előadók: polgármester, jegyző

4. Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról.
Előadó: jegyző

5. Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről. (Mötv. 93. § 14. pont)
Előadó: polgármester

6. 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. (Mötv. 119. § (5) bek.)
Előadó: polgármester