Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2024. június 25. Vilmos napja
Szolgáltatások

A könyvtár szolgáltatásai:

Alaptevékenységhez kapcsolódó:

 • Könyvtári dokumentumok helyben használata
 • Dokumentumok kölcsönzése
  • könyvek (kézikönyvtáriak, helytörténeti anyag kivételével)
  • folyóiratok
 • Könyvtári kölcsönzés
  • eredetiben
  • másolatban
 • Könyvtárközi kölcsönzés 
 • Általános tájékoztatás
  • a könyvtár állományáról, szolgáltatásairól, használatáról
  • kölcsönzés-előjegyzés
  • értesítés az előjegyzett műről
  • kölcsönzési idő meghosszabbítása
  • könyv- és a könyvtárhasználati foglalkozás tartása
 • Szaktájékoztatás
  • dokumentumajánlás
  • témafigyelés
  • helyismereti és helytörténeti információ
  • bibliográfiai tájékoztatás
  • közhasznú információs szolgálat

Kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások:

 • másolatszolgáltatás, könyvtári írott dokumentumokról
 • irodalom-, tudomány- és könyvtár-népszerűsítő rendezvények
 • kiállítások szervezése
 • fénymásolás, szkennelés, számítógépes segítségnyújtás
 • internet használat

 

A könyvtár használati szabályzata:

Minden magyar állampolgárnak joga van a könyvtárat használni.

 • A könyvtár használata egy évre: 100 Ft
  • Nem kell fizetni:
   • 16 éven aluliaknak
   • 70 év felettieknek
 • A könyvtárat csak beiratkozott olvasó használhatja.
 • A beiratkozáshoz a beiratkozási lap kitöltése szükséges. Az önálló keresettel nem rendelkező olvasó jótállással veheti igénybe a könyvtárat.
 • A könyvtári tagság egy naptári évre szól.
 • A kölcsönzés határideje 3 hét, kölcsönzési idő kétszer meghosszabbítható, ha a könyvet más olvasó nem kéri.
 • Az az olvasó, aki határidőn túl magánál tartja a dokumentumot, 18 nap várakozási idő után késedelmi díjat köteles fizetni.
 • Az olvasó felelős a könyv épségéért és tisztaságáért. Amennyiben a könyvet elveszti vagy megrongálja, kártérítést kell fizetni.
 • Aki késedelmi díjjal vagy kártérítéssel tartozik a könyvtárnak, addig nem kaphat könyvet, amíg tartozását ki nem egyenlíti.
 • A szabályzatot meg nem tartó olvasóktól a könyvtár meghatározott időre vagy véglegesen megvonhatja a könyvtár használatát.