Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2019. május 19. Ivó napja
Kerékpárút fejlesztésKerékpárút fejlesztés

Napelemes fejlesztések megvalósításaNapelemes fejlesztések megvalósítása

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhezCsatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez Energetikai beruházások KiszomboronEnergetikai beruházások Kiszomboron

A foglalkoztatottság és életminőség javítása KiszomboronA foglalkoztatottság és életminőség javítása Kiszomboron A Rónay-kúria turisztikai célú hasznosításaA Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása Kiszombori termelői piac kialakításaKiszombori termelői piac kialakítása

Belvíz és helyi vízkár csökkentése KiszomboronBelvíz és helyi vízkár csökkentése Kiszomboron Műfüves pálya megépítése KiszomboronMűfüves pálya megépítése Kiszomboron

Köszöntő

Önkormányzati Bölcsőde

6775 Kiszombor, Kossuth Lajos u. 13.
Telefon: 62-297-070

Nyitvatartási idő:
hétfőtől - péntekig 6.30-tól 17.00-ig

A szervezeti egység tevékenysége :

A családban nevelkedő 20 hetes kortól 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása szakszerű gondozása és nevelése.
Feladatunkat jól összehangolt csoportmunkával látjuk el, ahol nagy szerepet kapott a munkatársak személyiségének és munkájának kölcsönös tiszteletben tartása, elfogadása. Gyermekeinket a saját gondozónő elv alapján látjuk el.
A gyermekek ugyanabban a megszokott környezetben, ismerős felnőttek és gyermekek társaságában vannak végig,
amíg intézményünkbe járnak. A bölcsődénkben kialakított kiegyensúlyozott derűs, nyugodt légkörben a legfontosabbnak tartjuk a gyermekek szeretetteljes elfogadását, személyiségük tiszteletben tartását.
A gyermekek napjait úgy szervezzük, hogy sokféle tevékenységre legyen módjuk, egyéni fejlődésük kibontakoztatására, új ismeretek átadásával. A játék a gyermekek legfontosabb tevékenysége. Lehetőséget ad a társas kapcsolatok kialakulására, segít a környezet megismerésében. Segíti a testi, érzelmi, szociális fejlődést. Minden csoportban az adott korosztálynak megfelelő játékok vannak elhelyezve.
A gondozónők, nevelői magatartásaikkal, ötleteikkel, javaslataikkal segítik és támogatják a nyugodt játéktevékenységet. A játék a tanulás színtere, ezt igyekszünk maximálisan kihasználni. A játék főbb helyzetei: mese, vers, bábjáték, ének-zene, alkotótevékenység, mozgásos játékok.

Magunkról :

Bölcsődénk 26 férőhelyes, 2 csoport szerint : Katica csoport és Napsugár csoport, melyekben a gyermekek szakszerű gondozása és nevelése folyik.
A csoportszobák berendezési tárgyai megfelelnek a gyermekek életkori sajátosságainak. A gyermekek életkorának megfelelően a csoportszobákban a játéksarkok önfeledt játéktevékenységet biztosítanak a nap folyamán. A gyermekek szobái otthonosak, az évszakoknak és az ünnepi alkalmaknak megfelelően ízlésesen dekoráltak. A hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek: átadó, fürdőszoba külön jellel ellátott öltözőszekrény, törölközőtartó, pelenkázó áll a gyermekek rendelkezésére.
Bölcsődénknek csodálatos szép nagy udvara van, melyben a gyermekek játéklehetőségét biztosítva fás, füves terület egyaránt megtalálható.
A gyermekek étkeztetése a bölcsődében, a HACCP élelmiszer biztonsági minőségirányítási rendszer előírása szerinti, saját konyhán történik a korszerű táplálkozás szabályainak megfelelően, figyelembe véve a gyermekek egyéni igényeit. Bölcsődénk étrendjének kialakításánál odafigyelünk arra, hogy minden tápanyagból megfelelő mennyiséget biztosítsunk, és az ételek minőségének javítására állandóan törekszünk. Az étkezések derűsen, jó hangulatban zajlanak.

Beszoktatás - adaptáció :

A szülő együttműködésével történő, fokozatos beszoktatás általában két hetet vesz igénybe. Ez idő alatt a gyermekek és a kisgyermeknevelő között kialakul egy olyan érzelmi kötődés, mely segíti a gyermekeket az új környezet, a bölcsődei szokások és bölcsődei napirend elfogadásában. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kisgyermek fokozatosan az édesanyjával szokja meg a bölcsődei életet. Ez biztonságot jelent számára, megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodást. A beszoktatás előtti családlátogatás is segíti az ismerkedést egymással. Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy egy kis ismerkedésre egy-egy alkalommal a szülővel együtt bejöjjenek hozzánk, mielőtt rendszeresen bölcsődénkbe járnának a gyermekek.

Napirend :

A jól megszervezett napirend bölcsődei munkánk alapját képezi. A napirend hozzásegíti a gyermekeket a biztonságérzet kialakulásához. Bölcsődénkben ezt fokozottan figyelembe kell venni az időpontok meghatározásakor, mivel jelenleg a két csoportunkra egy fürdőszoba van kialakítva.
A napirend kialakításánál figyelembe vesszük:

 • a csoportok életkori összetételét
 • a csoport fejlettségét
 • a gyermek szükségleteit
 • az aktuális évszakot
 • a csoportlétszámot
 • a gyermekek otthoni életvitelét, életritmusát

Biztosítani kell a gyermekek szükségleteinek kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozás feltételeit. Az egyes gyermekek igényeit úgy kell kielégíteni, hogy közben a csoport életét ne zavarjuk meg.

Bölcsőde és család kapcsolata :

A bölcsődei nevelés sikeressége a családdal való jó kapcsolatain múlik. Alapja a kölcsönös bizalom, hiszen ebben a kapcsolatban egyenrangú partnerek vagyunk, és a közös cél a gyermek harmonikus fejlődése. Bölcsődénk minden dolgozója segítséget nyújt abban, hogy a szülők minden lehetőséget megkapjanak az itt folyó munka minél jobb megismerésére.
Kapcsolattartásunk formái :

·    faliújság
·    családlátogatás
·    napi találkozás
·    szülői értekezlet
·    csoportos és egyéni szülői beszélgetések
·    üzenő füzet vezetéseSzakmai programunk :

Bölcsődénkben szakmai alapelv a szeretetteljes, biztonságot adó, érzelmekben gazdag bölcsődei élet megteremtése, melyben központi helyen a gyermek áll. A kidolgozott szakmai programunk az alap feladatokon túl a bölcsőde és család kapcsolatát helyezi előtérbe. Elismerjük a család kompetenciáját, hatékony nevelői magatartással mintát közvetítünk, és közösségi élmények biztosítására törekszünk. Ez az elv vezérel bennünket akkor is - amikor a családot egységnek tekintve - a bölcsődei élet keretein belül szervezünk a gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt közös programokat. A szülő és a család tagjai közösen tevékenykedhet, vehet részt ezeken a programokon. Így lehetőség nyílik egymás szokásainak, értékrendjének jobb megismerésére, a személyes kapcsolatok elmélyítésére gyermekük bölcsődei életében.

Rendezvényeink :

 • Farsang
 • Húsvétoló testvérnap
 • Anyák napi családi délután
 • Gyermeknapi családi délután
 • Búcsú a bölcsődétől az óvodába menő gyermekeknek
 • Töknapi családi délután
 • Nagymama nap
 • Télapó várás
 • Szakmai előadások
 • Adventi készülődés
 • Karácsonyi ünnepség