Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2020. szeptember 30. Jeromos napja
Köszöntő

Önkormányzati Bölcsőde

6775 Kiszombor, Kossuth Lajos u. 13.
Telefon: 62-297-070

Nyitvatartási idő:
hétfőtől - péntekig 6.30-tól 17.00-ig

A szervezeti egység tevékenysége :

A családban nevelkedő 20 hetes kortól 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása szakszerű gondozása és nevelése.
Feladatunkat jól összehangolt csoportmunkával látjuk el, ahol nagy szerepet kapott a munkatársak személyiségének és munkájának kölcsönös tiszteletben tartása, elfogadása. Gyermekeinket a saját gondozónő elv alapján látjuk el.
A gyermekek ugyanabban a megszokott környezetben, ismerős felnőttek és gyermekek társaságában vannak végig,
amíg intézményünkbe járnak. A bölcsődénkben kialakított kiegyensúlyozott derűs, nyugodt légkörben a legfontosabbnak tartjuk a gyermekek szeretetteljes elfogadását, személyiségük tiszteletben tartását.
A gyermekek napjait úgy szervezzük, hogy sokféle tevékenységre legyen módjuk, egyéni fejlődésük kibontakoztatására, új ismeretek átadásával. A játék a gyermekek legfontosabb tevékenysége. Lehetőséget ad a társas kapcsolatok kialakulására, segít a környezet megismerésében. Segíti a testi, érzelmi, szociális fejlődést. Minden csoportban az adott korosztálynak megfelelő játékok vannak elhelyezve.
A gondozónők, nevelői magatartásaikkal, ötleteikkel, javaslataikkal segítik és támogatják a nyugodt játéktevékenységet. A játék a tanulás színtere, ezt igyekszünk maximálisan kihasználni. A játék főbb helyzetei: mese, vers, bábjáték, ének-zene, alkotótevékenység, mozgásos játékok.

Magunkról :

Bölcsődénk 26 férőhelyes, 2 csoport szerint : Katica csoport és Napsugár csoport, melyekben a gyermekek szakszerű gondozása és nevelése folyik.
A csoportszobák berendezési tárgyai megfelelnek a gyermekek életkori sajátosságainak. A gyermekek életkorának megfelelően a csoportszobákban a játéksarkok önfeledt játéktevékenységet biztosítanak a nap folyamán. A gyermekek szobái otthonosak, az évszakoknak és az ünnepi alkalmaknak megfelelően ízlésesen dekoráltak. A hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek: átadó, fürdőszoba külön jellel ellátott öltözőszekrény, törölközőtartó, pelenkázó áll a gyermekek rendelkezésére.
Bölcsődénknek csodálatos szép nagy udvara van, melyben a gyermekek játéklehetőségét biztosítva fás, füves terület egyaránt megtalálható.
A gyermekek étkeztetése a bölcsődében, a HACCP élelmiszer biztonsági minőségirányítási rendszer előírása szerinti, saját konyhán történik a korszerű táplálkozás szabályainak megfelelően, figyelembe véve a gyermekek egyéni igényeit. Bölcsődénk étrendjének kialakításánál odafigyelünk arra, hogy minden tápanyagból megfelelő mennyiséget biztosítsunk, és az ételek minőségének javítására állandóan törekszünk. Az étkezések derűsen, jó hangulatban zajlanak.

Beszoktatás - adaptáció :

A szülő együttműködésével történő, fokozatos beszoktatás általában két hetet vesz igénybe. Ez idő alatt a gyermekek és a kisgyermeknevelő között kialakul egy olyan érzelmi kötődés, mely segíti a gyermekeket az új környezet, a bölcsődei szokások és bölcsődei napirend elfogadásában. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kisgyermek fokozatosan az édesanyjával szokja meg a bölcsődei életet. Ez biztonságot jelent számára, megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodást. A beszoktatás előtti családlátogatás is segíti az ismerkedést egymással. Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy egy kis ismerkedésre egy-egy alkalommal a szülővel együtt bejöjjenek hozzánk, mielőtt rendszeresen bölcsődénkbe járnának a gyermekek.

Napirend :

A jól megszervezett napirend bölcsődei munkánk alapját képezi. A napirend hozzásegíti a gyermekeket a biztonságérzet kialakulásához. Bölcsődénkben ezt fokozottan figyelembe kell venni az időpontok meghatározásakor, mivel jelenleg a két csoportunkra egy fürdőszoba van kialakítva.
A napirend kialakításánál figyelembe vesszük:

 • a csoportok életkori összetételét
 • a csoport fejlettségét
 • a gyermek szükségleteit
 • az aktuális évszakot
 • a csoportlétszámot
 • a gyermekek otthoni életvitelét, életritmusát

Biztosítani kell a gyermekek szükségleteinek kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozás feltételeit. Az egyes gyermekek igényeit úgy kell kielégíteni, hogy közben a csoport életét ne zavarjuk meg.

Bölcsőde és család kapcsolata :

A bölcsődei nevelés sikeressége a családdal való jó kapcsolatain múlik. Alapja a kölcsönös bizalom, hiszen ebben a kapcsolatban egyenrangú partnerek vagyunk, és a közös cél a gyermek harmonikus fejlődése. Bölcsődénk minden dolgozója segítséget nyújt abban, hogy a szülők minden lehetőséget megkapjanak az itt folyó munka minél jobb megismerésére.
Kapcsolattartásunk formái :

·    faliújság
·    családlátogatás
·    napi találkozás
·    szülői értekezlet
·    csoportos és egyéni szülői beszélgetések
·    üzenő füzet vezetéseSzakmai programunk :

Bölcsődénkben szakmai alapelv a szeretetteljes, biztonságot adó, érzelmekben gazdag bölcsődei élet megteremtése, melyben központi helyen a gyermek áll. A kidolgozott szakmai programunk az alap feladatokon túl a bölcsőde és család kapcsolatát helyezi előtérbe. Elismerjük a család kompetenciáját, hatékony nevelői magatartással mintát közvetítünk, és közösségi élmények biztosítására törekszünk. Ez az elv vezérel bennünket akkor is - amikor a családot egységnek tekintve - a bölcsődei élet keretein belül szervezünk a gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt közös programokat. A szülő és a család tagjai közösen tevékenykedhet, vehet részt ezeken a programokon. Így lehetőség nyílik egymás szokásainak, értékrendjének jobb megismerésére, a személyes kapcsolatok elmélyítésére gyermekük bölcsődei életében.

Rendezvényeink :

 • Farsang
 • Húsvétoló testvérnap
 • Anyák napi családi délután
 • Gyermeknapi családi délután
 • Búcsú a bölcsődétől az óvodába menő gyermekeknek
 • Töknapi családi délután
 • Nagymama nap
 • Télapó várás
 • Szakmai előadások
 • Adventi készülődés
 • Karácsonyi ünnepség