Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2021. szeptember 19. Vilhelmina napja
Hírek
Pályázati felhívás Kiszombor Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti üzlethelyiség (volt fodrászüzlet) bérbeadására
2021-07-22

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kiszombor Nagyközség Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 2/2021.(II. 11.) önkormányzati rendeletének, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2021. (II. 11.) önkormányzati rendeletének megfelelően

pályázati eljárás keretében bérbeadás útján 2021. szeptember 1. napjától hasznosítani kívánja a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező Kiszombor belterület 1157/7 hrsz-ú, Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben lévő 37 m2 területű (volt fodrász üzlethelyiséget) az alábbiakban részletezett feltételekkel:

 

I. A helyiségek havi bérleti díjának pályázati alapára:
Üzlet (37 m2): nettó 612,- Ft/m2
Mindösszesen: nettó 22.644,-Ft/hó

A bérlemény felújításra szorul, felújítása a bérlő költségére a bérlő feladata, amely a bérleti díjba nem számítható be.

A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron, vagy az általa felkínált magasabb áron pályázhat.

A bérleti szerződés határozatlan időre jön létre és minden évben a KSH által közzétett inflációs ráta mértékével emelkedik.

II. Az elbírálás szempontjai:

          Pályázati havi bérleti díj-ajánlat

A pályázó az I. pontban meghatározott pályázati alapáron (nettó 22.644,-Ft/hó), vagy az általa felkínált magasabb áron pályázhat.

A pályázó rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.

III. Pályázati ajánlat:

          A pályázat benyújtása:

Pályázati ajánlatot legkésőbb: 2021. 08. 06. (péntek) 10.00 óráig lehet benyújtani a Kiszombori Polgármesteri Hivatalban (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.).

          A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) A pályázó nevét, címét. Több együttes pályázó (pl. házastársak) esetén a pályázat érvényességéhez valamennyi pályázó nevét, címét tartalmaznia kell az ajánlatnak. Gazdasági társaság esetén a cégkivonatot is csatolni kell.
b) A pályázati feltételek elfogadásáról és a rendezett munkaügyi kapcsolatokkal szóló nyilatkozatot.
c) A pályázati árajánlatát (pályázati alapár vagy pályázó által kínált legmagasabb ár).
d) A tervezett üzletkört.

A pályázót az ajánlati kötöttség a szerződés megkötéséig köti.
Pályázni a Polgármesteri Hivatalban igényelhető „Pályázati ajánlat” adatlapon lehet, melyet zárt borítékba kell helyezni.

A pályázati határidőig pályázók pályázatukat változatlan tartalommal fenntarthatják, vagy visszavonhatják.

A bontásnál az ajánlattevő vagy képviselője jelen lehet.
A döntést megelőzően a pályáztató megvizsgálja a benyújtott pályázatokat, s a pályázókat hiánypótlásra hívhatja fel. A pályázati tárgyalásig nem pótolt hiányosságok a pályázó kizárását vonják maguk után. Az ajánlat tartalma csak a hiánypótlási felhívás keretében módosítható.

A meghatalmazást ügyvéd által készített és ellenjegyzett okiratba vagy közokiratba kell foglalni.

IV. Pályázati tárgyalás helye és ideje:

Helye: Kiszombori Polgármesteri Hivatal (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.)

A Képviselő-testület megvizsgálja az ajánlatokat és a legelőnyösebb ajánlatot tevő javára dönt.
Az eredményhirdetés a Képviselő-testületi ülésen történik, amelyre a pályázók meghívást kapnak.

Ideje: 2021. augusztus 9. (hétfő) 9.30 óra

V. Szerződéskötés:

A pályázat nyertese vállalja, hogy az eredményhirdetést követő 8 napon belül az Önkormányzattal bérleti szerződést köt.
A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdésekre a Kiszombori Polgármesteri Hivatal (62/525-090) munkatársai adnak részletes tájékoztatást.

A helyiség megtekinthető: munkanapokon – előzetes egyeztetés alapján.

 

 

Letölthető állományok
Vissza