Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2018. május 20. Bernát, Felícia napja
Kerékpárút fejlesztés

Napelemes fejlesztések megvalósítása

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez Energetikai beruházások Kiszomboron

A foglalkoztatottság és életminőség javítása Kiszomboron A Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása Kiszombori termelői piac kialakítása

Belvíz és helyi vízkár csökkentése Kiszomboron Műfüves pálya megépítése Kiszomboron

Hírek
Meghívó Lakossági Fórumra
2017-04-07
M e g h í v ó
KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
43/A. § (2) bekezdés a) pontja értelmében
LAKOSSÁGI FÓRUMOT
hirdet azzal a céllal, hogy tájékoztassa a helyi lakosságot a készülő „Településképi Arculati Kézikönyv” jelentőségéről, céljáról és tartalmáról, továbbá, hogy aktív közreműködésre hívja fel az érdeklődőket.
A lakossági fórum ideje:
2017. április 25. (kedd) 16 óra
Helyszín:

Polgármesteri Hivatal
(Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.)
tanácskozó terme

A lakossági fórumon szóban, vagy a fórumot követően legkésőbb 2017. május 8-ig írásban javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak. Hagyományos levelet a Polgármesteri Hivatalba, elektronikus üzenetet a ph@kiszombor.hu, vagy a kisslajos@szemart.hu e-mail címekre lehet megküldeni.


A Képviselő-testület javaslatokat, észrevételeket vár a készülő Kézikönyvhöz. Kérjük, jelöljék meg a jellegzetesnek ítélt, hagyományos kiszombori „szép” épületeket, és/vagy építészeti részleteket (ajtókat, ablakokat, tornácokat, érdekes homlokzati részleteket, stb.), kerítéseket, kerteket. Azokat, amelyek megörökítésre érdemesnek tart és amelyek mintául szolgálhatnak a jövő építői előtt. Konkrét javaslatát lehetőleg digitális fotók formájában kérjük, a megjelölt e-mail címekre, jpeg formátumban, az érintett objektum megjelölésével, megnevezésével.
Minden javaslat fontos és számít!

Vissza