Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2018. december 17. Lázár, Olimpia napja
Kerékpárút fejlesztés

Napelemes fejlesztések megvalósítása

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez Energetikai beruházások Kiszomboron

A foglalkoztatottság és életminőség javítása Kiszomboron A Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása Kiszombori termelői piac kialakítása

Belvíz és helyi vízkár csökkentése Kiszomboron Műfüves pálya megépítése Kiszomboron

Hírek
Felhívás parlagfű mentesítésre
2017-06-27
Felhívás parlagfű mentesítésre

A parlagfű Magyarországon a legnagyobb területen előforduló és legelterjedtebb gyomnövény, melynek egészségügyi és gazdasági károsító hatása rendkívül jelentős. Ezért kérjük a lakosságot, hogy mindannyiunk egészségének védelme érdekében akadályozzuk meg a parlagfű terjedését.


Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§ (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.


Azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a védekezési kötelezettségüket teljesíteni belterületen a jegyző, külterületen a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya közérdekű védekezést rendel el, melynek költségei az ingatlan tulajdonosát, használóját terhelik.


Ezzel egyidejűleg a kötelezettségüket megszegőkkel szemben növényvédelmi bírságot kell kiszabni.
Kérem a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a feni kötelezettségüknek tegyenek eleget, hisz a parlagfű mentesség mindannyiunk közös érdeke.

 

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

Vissza